PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AMN500061
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Seminář je určen pro studenty závěrečných ročníků. Na seminářích zpracovávají jednotlivá zvolená témata a periodicky
referují o postupu práce. Studenti jsou též seznámeni s průběhem obhajoby práce, s právy a povinnostmi studenta,
oponenta a vedoucího práce.

The seminar is intended for final year students. At the seminars, we work on individual selected topics and periodically
report on the progress of work. Students are also acquainted with the course of the defense of the work, with the rights and obligations of the student,
opponent and supervisor.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Čmejrková, S.; Daneš, F.; Světlá, D.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999

Dvořáková-Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996

Eco, U.: Jak psát diplomovou práci. Votobia, Praha, 1996

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK