PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský seminář a - AMN500053
Anglický název: Translation Seminar a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Cyklus seminářů, jejichž hlavní důraz bude kladen na praktická cvičení překladatelských dovedností. Výchozím
materiálem budou různě zaměřené texty standardní (spisovné) mongolštiny (ekonomika, školství, kultura, politika,
společnost atd.), které budou čerpány jak z některých současných odborných publikací, tak ze seriózního tisku.
Posluchači se během kurzu budou také moci seznámit s některými typovými úředními texty (potvrzení, usnesení
apod.). Pracovní texty budou vybírány tak, aby obsahovaly studijně zajímavé gramatické nebo stylistické jevy. Cvičení
budou mít formu tématických bloků, v rámci nichž se bude procvičovat překlad textu, k němuž byla předem studentům
dána k dispozici nová slovní zásoba. V závěru kurzu se bude postupně přecházet na nácvik překladu neznámého textu.
Obsahem seminářů budou také základní informace k teorii překladu a tlumočení.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Jettmarová Z., Pym, A., Shlesinger, M., Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia 2007.

Jettmarová Z., Králová, J., Přijímací zkoušky UK FF v Praze. Studijní program překladatelství-tlumočnictví. Praha 2000.

Belisová, Š. Smí překladatel opravovat autora? In: Profilace českého překladu po roce 1945. Praha 2005.

Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc 2000.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Témata:

1. Úvod to teorie překladu a tlumočení

2.-4. Školství a vzdělávání

5.-7. Zdravotnictví a medicína

8.-10. Kultura (hudba, výtvarné umění, divadlo), kulturní akce, kritika

11.-13. Historické památky a jejich ochrana

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK