PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Překladatelská cvičení I - AMN500023
Anglický název: Translation and Interpretation Exercises I
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)
Cyklus seminářů, jejichž hlavní důraz bude kladen na praktická cvičení překladatelských dovedností. Výchozím materiálem budou různě zaměřené texty standardní (spisovné) mongolštiny (ekonomika, školství, kultura, politika, společnost atd.), které budou čerpány jak z některých současných odborných publikací, tak ze seriózního tisku. Posluchači se během kurzu budou také moci seznámit s některými typovými úředními texty (potvrzení, usnesení apod.). Pracovní texty budou vybírány tak, aby obsahovaly studijně zajímavé gramatické nebo stylistické jevy. Cvičení budou mít formu tématických bloků, v rámci nichž se bude procvičovat překlad textu, k němuž byla předem studentům dána k dispozici nová slovní zásoba. V závěru kurzu se bude postupně přecházet na nácvik překladu neznámého textu. Obsahem seminářů budou také základní informace k teorii překladu a tlumočení.


1. Úvod to teorie překladu a tlumočení
2.-4. Školství a vzdělávání
5.-7. Zdravotnictví a medicína
8.-10. Kultura (hudba, výtvarné umění, divadlo), kulturní akce, kritika
11.-13. Historické památky a jejich ochrana
14.-16. Ekologie a ochrana přírody
17.-19. Agenda cizinecké policie, kriminalita
20.-21. Lidská práva
22.-23. Mezinárodní vztahy
24.-26. Ekonomika, hospodářství
Literatura
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)

Doporučená literatura

Jettmarová Z., Pym, A., Shlesinger, M., Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia 2007.

Jettmarová Z., Králová, J., Přijímací zkoušky UK FF v Praze. Studijní program překladatelství-tlumočnictví. Praha 2000.

Belisová, Š. Smí překladatel opravovat autora? In: Profilace českého překladu po roce 1945. Praha 2005.

Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc 2000.               

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK