PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazyková a tlumočnická cvičení I - AMN500015
Anglický název: Language and Interpretation Exercises I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)
Cyklus seminářů, jejichž hlavní důraz bude kladen na praktická cvičení tlumočnických dovedností. Cvičení budou mít formu tématických bloků. Materiál pro tyto semináře bude čerpán z internetového vysílání mongolských televizí (např. TV5, TV9) a z vlastních, zapůjčených či darovaných nahrávek. Nahrávky budou vybírány s ohledem na to, aby si studenti mohli procvičit poslech, porozumění a přetlumočení různých typů promluv hovorové a standardní mongolštiny. Pracovní texty budou dále vybírány tak, aby obsahovaly studijně zajímavé gramatické nebo stylistické jevy. V první fázi bude studentům předem dána k dispozici nová slovní zásoba, postupně se bude přistupovat k nácviku tlumočení neznámého textu. Obsahem seminářů budou také základní informace k teorii překladu a tlumočení.


1. Úvod to teorie překladu a tlumočení
2.-4. Školství a vzdělávání
5.-7. Zdravotnictví a medicína
8.-10. Kultura (hudba, výtvarné umění, divadlo), kulturní akce, kritika
11.-13. Historické památky a jejich ochrana
14.-16. Ekologie a ochrana přírody
17.-19. Agenda cizinecké policie, kriminalita
20.-21. Lidská práva
22.-23. Mezinárodní vztahy
24.-26. Ekonomika, hospodářství
Literatura
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)

Literatura:

Čeňková, Ivana: Teorie didaktiky tlumočení I. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001

Luvsandordž, Dž. - Vacek, J.: Učebnice mongolštiny. Moderní spisovný jazyk. Praha, 1985

Četba:

Mongol ardiin u´lger domog (Mongolské lidové pohádky a mýty), Ulaanbaatar, 1983

Ukázky z mongolských novin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK