Základy terénního výzkumu - AMN100131
Anglický název: Introduction to fieldwork
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Základy terénního výzkumu je velmi prakticky orientovaný předmět pro studenty orientálních jazyků. V jeho hodinách
se studenti seznámí s konkrétními metodami výzkumu v centrálněasijském terénu, který je kulturně, ale i klimaticky,
velmi specifický. Součástí učebního materiálu jsou autentické audiovizuální nahrávky, pořízené v průběhu dosavadních
výzkumů, jež povedou studenty k psychologickým dovednostem v komunikaci s lidmi značně odlišných kultur. Kromě
zprostředkované zkušenosti s výzkumem se studenti naučí etnografii komunikace (komunikační schopnosti dané
odlišnými pravidly té které etnické komunity) – klást vhodné dotazy; správně interpretovat zdánlivě zdrženlivé či
negativní reakce, které mohou plynout z kontextu výrazně odlišných, avšak eticky významných pravidel; rozpoznat
výpovědní hodnotu rozhovorů s konkrétními skupinami informantů a vyhodnocovat výsledky dat. Budou také
seznámeni s fenoménem kulturního šoku, který zásadně a neopominutelně doprovází každý terénní výzkum, naučí se
nezbytné duševní hygieně. Součástí seminářů jsou otevřené a humánně orientované diskuse o citlivých tématech
kulturních rozdílů, cílem je především dosáhnout jejich zvědomění a umožnit jejich následné přijetí, ale též odmítnutí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Literatura:
Agar, Michael, G., The Professional Stranger. San Diego, California/London: Academic Press, 1996 (1980).

Badamchatan, S., BNMAU-yn ugsaatny dzüj Etnografie MoLR Ulaanbaatar, 1987.

Basso, K., H., “To give up on the words”: silence in Western Apache culture. In: Southwestern Journal of Anthropology 26, 1970, str. 213-230.

Boas, F., The methods of ethnology. Race, Language, and Culture. New York, 1940.

Budil, Ivo, T., Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1998.

Chagnon, Napoleon, N., Terénní výzkum u Yanomamo. In: Čítanka 2000 k Úvodu do příbuzenství. Praha, 2000.

Dubovický, I., Symbol on the Boundary of Ethnic Groups. In: Cultural Symbols and Ethnic Cousciousness. Prague: Institute of Ethnology Philosophical Faculty Charles University, 16-32, 1998.

Geertz, C., Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.

Hawkes, T., Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999.

Heath, J., Discourse in the field: Clause structure in Ngandi. Anthony C. Woodbury (ed.). Cambridge University Press, 1985.

Hoijer, H., Language in culture. Conference on the Interrelations of Language and other Aspects of Culture. The University of Chicago Press, 1960.

Hymes, D. H., The ethnography of speaking. Anthropology and human behavior, 1962.

Lattimor, O., Mongol Journeys. New York: Country Life Press, 1941.

Luvsandordž, Dž., Malčny erdem Moudrost pastevců Ulaanbaatar, 1986.

MacCormac, E., Metaphor and myth in science and religion. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1976.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)

1.- 2. Dosavadní prameny k terénním výzkumům u písemných etnik (Tradice výzkumu u nás a v zahraničí; etnografie 19. století)

3.- 4. Prameny k vybraným terénním výzkumům u nepísemných etnik (terénní výzkumy u amerických Indiánů, afrických kmenů, australských domorodců)

5. Charakteristika terénního výzkumu - jeho důvod, smysl, cíl a také jeho možné zpochybnění.

6.-7. Kulturní šok a jeho dopady

8. Kulturní šok a duševní hygiena

9.-10. Snaha versus fraška - nahrávka, následná diskuse

11.-12. Terénní výzkum v Číně - nahrávka, následná diskuse

13.-15. Terénní výzkum v Mongolsku - nahrávka, následná diskuse

16.-17. Terénní výzkum v Číně, Vnitřní Mongolsko - nahrávka, následná diskuse

18.-19. Terénní výzkum v Tibetu - fotografický materiál, nahrávka, následná diskuse

20.-26. Nahrávky a následné diskuse.