PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Etnografie komunikace - AMN100124
Anglický název: Ethnography of Communication
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Seminář je koncipován tak, aby objasnil specifika myšlení a vnímání okolního světa u mongolských nomádů a přispěl
tak k lepšímu porozumění řečovému chování Mongolů a užívání symbolů a metafor v jejich jazyce. Studenti na základě
znalosti velkého množství kulturních specifik, odhadují smysl metafor u vybraných zaznamenaných rozhovorů, učí se
nejběžnějším metaforickým vyjádřením v mongolštině, porovnávají je s českými metaforami, učí se rozdílnému
způsobu komunikace. Tématem seminářů bude metaforické užívání mongolštiny v řeči (přírodní symbolika, symbolika
zvířat, symbolika pohybu), symbolika snů, role a výklad snů u mongolských nomádů, tabuizovaná témata hovoru,
magický svět Mongolů atd. Seminář je zakončen zkouškou z cca 200 metafor a z jejich kulturního kontextu.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Základní studijní literatura:
Hymes, D.H., The Ethnography of Speaking. In: Antropology and Human Behavior. Washington D.C., 1962, pp. 13-53.

Lakoff, G., Johnson, M., Metaphors we live by. The University of Chicago Press, 2003.

Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006.

Doporučená literatura:
Bonnefoy, Y., Asian Mythologies. The University of Chicago Press, 1993.

Budil, I.T., Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, 1995.

Cassirer, E., Filosofie symbolických forem. Praha, 1996.

Cerensodnom, D., Mongol ardyn domog ülger. Ulaanbaatar, 1989.

Eliade, M., Mýty, sny a mysteria. Praha, 1998.

Fromm, E., Mýtus, sen a rituál. Praha, 1999.

Oberfalzerová, A., Language of dreams - one of the keys to the culture of the nomads. In: Mongolica Pragensia ‘04. Praha, 2004.

Oberfalzerová, A., Nomads in the reality of dreams. In: Mongolica Pragensia ‘05, Praha 2005.

Pjatigorskij, A., Mifologičeskije razmyšlenija. Moskva, 1998.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)

1.-3. Metodologie - lingvistická antropologie, etnografie komunikace, interpretace řeči, metafory jako interdisciplinární téma, terénní výzkum a práce s rodilými mluvčími, práce s texty.

4.-7. Obraz světa mongolských nomádů, lidská ochrana před negativními silami, jazyk a systém znamení.

8.-12. Psychologie metafor spojených s přírodou (metafory vzaté ze světa lidí a zvířat, metafory přenesené z Přírody do světa lidí).

13.-16. Psychologie metafor spojených se zvířaty (metafory spojené s dobytkem, s koňmi, s divokými zvířaty, metafory přenesené ze světa zvířat do světa lidí).

17.-19. Psychologie metafor spojených s dětmi (s těhotenstvím, se smrtí a nemocemi dětí).

20.-23. Psychologie metafor spojených s dospělými (se jménem, s negativními pocity, s tělem a pohybem, se sexualitou).

24.-25. Psychologie metafor spojených se smrtí (s umíráním, s pohřbem a mrtvým).

26. Formální aspekty metaforické řeči (užívání zdvojených slov, echo slov, opakování, fonetické prostředky atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK