PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teoretická gramatika Ib - AMN100121
Anglický název: Theoretical Grammar Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 5 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Cyklus přednášek představuje úvod do systematické gramatiky mongolštiny v kontextu historického vývoje. V úvodní
části se věnuje morfologickým teoriím a hlavním otevřeným otázkám bádání, stručně též proměnám gramatických
kategorií od středověku, poté následuje přehled jednotlivých slovních druhů a sporných otázek kolem nich. Hlavní část
cyklu se podrobně zabývá morfologií jmen ze synchronního i diachronního pohledu, studenti jsou vedeni k odlišování
těchto dvou hledisek a vnímání neustálého vývoje slabě kodifikované mongolštiny. Důraz je kladen na sémantické
odlišnosti gramatických jevů známých i z indoevropských jazyků, každý gramatický jev je ilustrován množstvím
příkladů. Při závěrečné zkoušce musí být student schopen pohovořit o teoretických otázkách problémech
morfologického bádání v mongolštině a analyzovat příklady.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Základní studijní literatura:
Janhunen, J., Mongolic Languages. London: Routledge, 2003.

Kaŀużyński, Klasyczny język mongolski. Warszawa: Wydawnictvo Akademickie Dialog, 1998.

Poppe, N., Introduction to Altaic Linguistics. Wiesbaden, 1960.

Sanžejev, G.D., Sravnitel‘naja grammatika mongol‘skich jazykov. Moskva: AN, 1953.

Sandžejev, G.D., Sovremennyj mongol‘skij jazyk. Moskva, 1960.

Sechenbaatar, B., The Chahar dialect of Mongol. A Morphological Description. Helsinki, 2003.

Svantesson, Jan-Olof, The phonology of Mongolian. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Vladimircov, B.J., Sravniteĺnaja grammatika mongoĺskogo piśmennogo jazyka i chalchaskogo narečija, vvedenie i fonetika. Moskva: Nauka, 1953.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)

1. Gramatické kategorie mongolského jména

2. Kategorie čísla

3.-4. Kategorie pádu, nominativ

5.-6. Dativ-lokativ

7.-8. Genitiv

9.-11. Instrumentál.,

12.-14. Ablativ, lativ, sociativ

15.-16 Kvalitativní jména

17.-18. Zájmena

19.-21. Číslovky

22.-26. Prostorová jména

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK