PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teoretická gramatika Ia - AMN100120
Anglický název: Theoretical Grammar Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Cyklus přednášek představuje úvod do systematické gramatiky mongolštiny v kontextu historického vývoje. V úvodní
části se věnuje morfologickým teoriím a hlavním otevřeným otázkám bádání, stručně též proměnám gramatických
kategorií od středověku, poté následuje přehled jednotlivých slovních druhů a sporných otázek kolem nich. Hlavní část
cyklu se podrobně zabývá morfologií jmen ze synchronního i diachronního pohledu, studenti jsou vedeni k odlišování
těchto dvou hledisek a vnímání neustálého vývoje slabě kodifikované mongolštiny. Důraz je kladen na sémantické
odlišnosti gramatických jevů známých i z indoevropských jazyků, každý gramatický jev je ilustrován množstvím
příkladů. Při závěrečné zkoušce musí být student schopen pohovořit o teoretických otázkách problémech
morfologického bádání v mongolštině a analyzovat příklady.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Základní studijní literatura:
Janhunen, J., Mongolic Languages. London: Routledge, 2003.

Kaŀużyński, Klasyczny język mongolski. Warszawa: Wydawnictvo Akademickie Dialog, 1998.

Poppe, N., Introduction to Altaic Linguistics. Wiesbaden, 1960.

Sanžejev, G.D., Sravnitel‘naja grammatika mongol‘skich jazykov. Moskva: AN, 1953.

Sandžejev, G.D., Sovremennyj mongol‘skij jazyk. Moskva, 1960.

Sechenbaatar, B., The Chahar dialect of Mongol. A Morphological Description. Helsinki, 2003.

Svantesson, Jan-Olof, The phonology of Mongolian. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Vladimircov, B.J., Sravniteĺnaja grammatika mongoĺskogo piśmennogo jazyka i chalchaskogo narečija, vvedenie i fonetika. Moskva: Nauka, 1953.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)

1.-8. Vývoj názorů na morfologii mongolštiny a klasifikaci slovních druhů. Ruská škola, finská škola, bádání v Mongolsku a Číně. Otázky synchronie a diachronie, gramatikalizace

9.-14. Základní typy flexe, historický vývoj gramatických kategorií od jazyka Tajné kroniky Mongolů

15.-20. Otázka adverbií a alternativní klasifikace adverbiálních výrazů (kořenná slova, obrazomalebné a zvukomalebné výrazy)

21.-22. Otázka postpozic jako slovního druhu

23.-24. Neohebné výrazy.

25.-26. Slovotvorba mongolského jména

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK