Gramatika mongolštiny b - AMN100119
Anglický název: Mongolian Grammar b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Cvičení je vedeno paralelně s jazykovým kurzem Mongolský jazyk I. Hodiny jsou zaměřeny na analýzu a procvičování
konkrétních gramatických jevů probíraných v jazykových hodinách. Nejde o systematický výklad gramatiky, nýbrž o
osvětlení frází memorovaných v jazykových hodinách. Gramatické jevy probrané v kursu Na každém cvičení jsou
znalosti prověřovány malým testem zaměřeným na konkrétní gramatickou látku, což umožňuje mimo jiné i koordinaci
výuky. . Na cvičení navazuje pak systematický výklad gramatiky v kurzu Teoretická gramatika mongolštiny v II.
ročníku jednooborového studia.

The course supplements the language course Mongolian I. The lessons are focused on analysis and practicing of
specific grammatical phenomena discussed in language lessons. It is not a systematic interpretation of grammar, butfocuses on interpretation of the
phrases memorized in language lessons. Each class begins with a short test.
Poslední úprava: Pastyříková Iveta, Mgr. (21.11.2023)
Literatura
Základní studijní literatura:
a) povinná
Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-10, str. 1-279.

b) doporučená
Kullmann, Rita, Tserenpil, D., Mongolian grammar. Under the auspices of Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences. Ulaanbaatar, 2001.

Sechenbaatar, B., The Chahar dialect of Mongol. A Morphological Description. Helsinki, 2003.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)
Sylabus

1.-4. 6. lekce voluntativ, přímá řeč, „mít rád“, „potřebovat“

5.-9. 7. lekce kauzativa I.,preteritum perfecti, souběžný děj

10.-14. 8. lekce kauzativa II., converbum conditionale, některé deverbální sufixy

15.-19. 9. lekce echoslova, preteritum perfecti, rozvité jmenné větné členy

20.-24. 10. lekce coverbum terminale, converbum abtemporale

25.-26. opakování

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)