PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mongolská společnost b - AMN100117
Anglický název: Mongolian Society b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
V letním semestru se budeme věnovat soušasné společnosti jak rurální, tak i městské. Specifikum tvoří sociologická i
politická situce v hlavním městě Ulaanbaataru. Bude probírána problematika mongolských emigrantů, novodobých
mýtů a přetrvávání či mizení kočovnické mentality.

In the summer semester, we will focus on contemporary society, both rural and urban. The sociological and political situation in the capital Ulaanbaatar is specific. The issue of Mongolian emigrants, modern myths and the persistence or disappearance of the nomadic mentality will be discussed.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Ne Bulag, Uradyn., 1998, Nationalism and Hybridity in Mongolia. Clarendon Press, Oxford.

Grollová, Ivana, Zikmundová Veronika, 2001, Mongolové, pravnuci Čingischána. Triton, Praha.

Haslund-Christensen, Henning, , Lidé a bozi v Mongolsku.

Makúch, Branislav, 2013, Výchovné metody mongolských kočovníků, zvyklosti ve vybraných lokalitách. diplomová práce, ÚJCA FF UKm Praha.

Oberfalzerová, Alena, 2006, Metaphors and Nomads. Triton, Praha.

Oberfalzerová, Alena., 2008, Hora s poraněným hřbetem. in: mýtus a geografie. Hermann & synové, praha, str. 303-320.

Pegg, Caroline., 2001, Mongolian Music, Dance & Oral Narrative: Performing diverse identities. University of Washington Press, Seattle & London.

Cizinci v ČR. ČSÚ, Praha 2017

Poucha, Pavel., 1954, Třináct tisíc kilometrů Mongolskem. Melantrich, Praha.

Piller, I., 2011, Intercultural Communication (A Critical Introduction) [Interkulturní komunikace (kritické představení)]. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Steiner, F. B., 1999, Taboo, truth, and religion [Tabu, pravda a náboženství]. Berghahn, New York.

Srba, Ondřej., Schwarz, Michal., 2015, Dějiny Mongolska. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny.

Weatherford, Jack. 2006, Čingischán a utváření moderního světa. BB/ART s.r.o.

Weigert, Vladimír., 2005, Mongolská rodina v sociokulturních proměnách. Diplomová práce Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, Praha.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-5. Současná situace na mongolském venkově

6.-10. Migrace do měst a problematika integrace venkovského obyvatelstva

11. Ulaanbaatarská společnost

12.-13. Emigranti a jejich životní styl - tradice versus usedlá kultura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK