PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mongolská společnost b - AMN100117
Anglický název: Mongolian Society b
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
V letním semestru se budeme věnovat soušasné společnosti jak rurální, tak i městské. Specifikum tvoří sociologická i
politická situce v hlavním městě Ulaanbaataru. Bude probírána problematika mongolských emigrantů, novodobých
mýtů a přetrvávání či mizení kočovnické mentality.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Ne Bulag, Uradyn., 1998, Nationalism and Hybridity in Mongolia. Clarendon Press, Oxford.

Grollová, Ivana, Zikmundová Veronika, 2001, Mongolové, pravnuci Čingischána. Triton, Praha.

Haslund-Christensen, Henning, , Lidé a bozi v Mongolsku.

Makúch, Branislav, 2013, Výchovné metody mongolských kočovníků, zvyklosti ve vybraných lokalitách. diplomová práce, ÚJCA FF UKm Praha.

Oberfalzerová, Alena, 2006, Metaphors and Nomads. Triton, Praha.

Oberfalzerová, Alena., 2008, Hora s poraněným hřbetem. in: mýtus a geografie. Hermann & synové, praha, str. 303-320.

Pegg, Caroline., 2001, Mongolian Music, Dance & Oral Narrative: Performing diverse identities. University of Washington Press, Seattle & London.

Cizinci v ČR. ČSÚ, Praha 2017

Poucha, Pavel., 1954, Třináct tisíc kilometrů Mongolskem. Melantrich, Praha.

Piller, I., 2011, Intercultural Communication (A Critical Introduction) [Interkulturní komunikace (kritické představení)]. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Steiner, F. B., 1999, Taboo, truth, and religion [Tabu, pravda a náboženství]. Berghahn, New York.

Srba, Ondřej., Schwarz, Michal., 2015, Dějiny Mongolska. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny.

Weatherford, Jack. 2006, Čingischán a utváření moderního světa. BB/ART s.r.o.

Weigert, Vladimír., 2005, Mongolská rodina v sociokulturních proměnách. Diplomová práce Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, Praha.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-5. Současná situace na mongolském venkově

6.-10. Migrace do měst a problematika integrace venkovského obyvatelstva

11. Ulaanbaatarská společnost

12.-13. Emigranti a jejich životní styl - tradice versus usedlá kultura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK