Přehled dějin Mongolska b - AMN100111
Anglický název: Survey of Mongolia History b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
V letním smestru výklad pokračuje formováním mongolského etnika jako takového, jeho následnému vzestupu
(sjednocení kmenů Temüdžinem), vytvoření Mongolské říše (uvedení %Cingischána na trůn, administrativní uspořádání říše atd.) a jejím dobyvačným válkám, Mongolům v Evropě, ovládnutí Číny a založení dynastie Jüan, následnému vývoji v jednotlivých částech říše a jejímu definitivnímu pádu.In the summer semester, the lecture continues with the formation of the Mongolian ethnic group as such, its subsequent rise
(unification of tribes by Temüjin), creation of the Mongol Empire (the enthronement of Genghis Khan, the administrative structure of the empire, etc.) and its wars of conquest, the Mongols in Europe, the domination of China and the establishment of the Yuan Dynasty, the subsequent developments in different parts of the Mongol Empire and its definitive fall.
Poslední úprava: Pastyříková Iveta, Mgr. (21.11.2023)
Literatura
  • Grousset, R., The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. New Jersey: Rutgers University Press, 1970
  • History of civilizations of Central Asia. Vol. 4., The age of achivement: A. D. 750 to the end of the fifteenth century. P. 1., The historical, social and economic setting. Editors M. S. Asimov and C. E. Bosworth. Paris: UNESCO Publishing, 1998.
  • The history of Mongolia. Edited by David Sneath and Christopher Kaplonski. Kent: Global Oriental, 2010. Srba, Ondřej, Schwarz, Michal, Dějiny Mongolska. NLN, 2015.
  • Weatherford, Jack, Čingischán a utváření moderního světa. Přeložila Petruška Šustrová. Praha: BB/art, 2006.
  • Stein R. A., Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 1972.

Poslední úprava: Stříbrný Dominik, Bc. (18.12.2023)
Sylabus

1.-2. Formování mongolského etnika a sjednocování mongolských kmenů

3.-5. Čingischánovo dětství, počátky mongolské říše

6.-10. Vzestup Mongolské říše, válečná tažení

11.-12. Mongolové v Evropě, Mongolové a Čína, nástup dynastie Jüan

13. Pád mongolské říše

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)