PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přehled dějin Mongolska b - AMN100111
Anglický název: Survey of Mongolia History b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
V letním smestru výklad pokračuje formováním mongolského etnika jako takového, jeho následnému vzestupu
(sjednocení kmenů Temüdžinem), vytvoření Mongolské říše (jmenování Čingischánem, mongolský zákoník, vojenská
demokracie apod.) a jejím dobyvačným válkám, Mongolům v Evropě, ovládnutí Číny a založení dynastie Jüan, a
definitivnímu pádu Mongolské říše.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Grousset, R., The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. New Jersey: Rutgers University Press, 1970 History of civilizations of Central Asia. Vol. 4., The age of achivement: A. D. 750 to the end of the fifteenth century. P. 1., The historical, social and economic setting. Editors M. S. Asimov and C. E. Bosworth. Paris: UNESCO Publishing, 1998. The history of Mongolia. Edited by David Sneath and Christopher Kaplonski. Kent: Global Oriental, 2010. Srba, Ondřej, Schwarz, Michal, Dějiny Mongolska. NLN, 2015. Weatherford, Jack, Čingischán a utváření moderního světa. Přeložila Petruška Šustrová. Praha: BB/art, 2006. Stein R. A., Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 1972.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-2. Formování mongolského etnika a sjednocování mongolských kmenů

3.-5. Čingischánovo dětství, počátky mongolské říše

6.-10. Vzestup Mongolské říše, válečná tažení

11.-12. Mongolové v Evropě, Mongolové a Čína, nástup dynastie Jüan

13. Pád mongolské říše

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK