PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Přehled dějin Mongolska b - AMN100111
Anglický název: Survey of Mongolia History b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)
V letním smestru výklad pokračuje formováním mongolského etnika jako takového, jeho následnému vzestupu
(sjednocení kmenů Temüdžinem), vytvoření Mongolské říše (uvedení %Cingischána na trůn, administrativní uspořádání říše atd.) a jejím dobyvačným válkám, Mongolům v Evropě, ovládnutí Číny a založení dynastie Jüan, následnému vývoji v jednotlivých částech říše a jejímu definitivnímu pádu.In the summer semester, the lecture continues with the formation of the Mongolian ethnic group as such, its subsequent rise
(unification of tribes by Temüjin), creation of the Mongol Empire (the enthronement of Genghis Khan, the administrative structure of the empire, etc.) and its wars of conquest, the Mongols in Europe, the domination of China and the establishment of the Yuan Dynasty, the subsequent developments in different parts of the Mongol Empire and its definitive fall.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Grousset, R., The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. New Jersey: Rutgers University Press, 1970 History of civilizations of Central Asia. Vol. 4., The age of achivement: A. D. 750 to the end of the fifteenth century. P. 1., The historical, social and economic setting. Editors M. S. Asimov and C. E. Bosworth. Paris: UNESCO Publishing, 1998. The history of Mongolia. Edited by David Sneath and Christopher Kaplonski. Kent: Global Oriental, 2010. Srba, Ondřej, Schwarz, Michal, Dějiny Mongolska. NLN, 2015. Weatherford, Jack, Čingischán a utváření moderního světa. Přeložila Petruška Šustrová. Praha: BB/art, 2006. Stein R. A., Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 1972.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-2. Formování mongolského etnika a sjednocování mongolských kmenů

3.-5. Čingischánovo dětství, počátky mongolské říše

6.-10. Vzestup Mongolské říše, válečná tažení

11.-12. Mongolové v Evropě, Mongolové a Čína, nástup dynastie Jüan

13. Pád mongolské říše

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK