PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Přehled dějin Mongolska a - AMN100110
Anglický název: Survey of Mongolia History a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (20.09.2023)
Náplní zimního semestru jsou mongolské dějiny do 12. století, tedy do vzniku mongolské říše. Věnuje se nejprve
historii jednotlivých etnik (popř. jejich státních útvarů), která se kdy na území dnešního i historického Mongolska
vyskytla, a to od období Xiongnu do počátku 12. Stol. (Xiongnu, kmeny Xianbi, Turci, Ujguři, Kitanové, Džurčenové).

The content of the winter semester is Mongolian history before the 12th century, ie until the establishment of the Mongol Empire. We will first deal with the history of individual ethnic groups and their states, which lived in the territory of present-day and historical Mongolia, from the Xiongnu period to the beginning of the 12th century. (Xiongnu, Xianbi tribes, Turks, Uyghurs, Kitan, Jurchen).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (20.09.2023)

Bičurin, N.Ja. (Iakinf), Sobranije svedenij o narodach, obitavšich v Srednej Azii v drevnije vremena. Moskva-Leningrad: Izd. Akademii nauk SSSR, 1953.

De La Vaissière, Étienne, Histoire des marchands sogdiens. Paris: Collège de France, Institut des hautes études chinoises, 2004.

Hopkirk, Peter, Foreign Devils on the Silk Road. Oxford, 1984.

Lieu, Samuel N. C., Manicheism in central Asia and China. Leiden [etc.]: Brill, 1998.

Poucha, P., Tajná kronika Mongolů. Praha, 1955.

Putování k Mongolům. Ed. E. Knobloch. Praha, 1964.

Rossabi, Morris, Voyager from Xanadu: Rabban Sauma and the First Journey from China to the West. Tokyo, New York, London: Kodansha International, 1992.

Rossabi, Morris, Khubilai Khan: his life and times. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1988.

Roux, Jean-Paul, Dějiny Střední Asie. Přeložil a dodatky doplnil Zdeněk Müller. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů. Z čínského originálu ... přeložil, [doslov napsal, vysvětlivkami a poznámkami opatřil] Josef Kolmaš. Praha: Academia, 2002.

The Cambridge History of Early Inner Asia. Ed. by D. Sinor. Cambridge, 1990.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)

1.-2. Úvod k předmětu a literatura

3.-5. Xiongnu, indoevropané tarimských oáz

6.-7. Xianbi, Tuyuhun ,Toba Wei, Ruanruan

8.-10. Turecký kaganát

11. Ujguři

12.-13. Kitanové, Džurčenové

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK