PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přehled dějin Mongolska a - AMN100110
Anglický název: Survey of Mongolia History a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Náplní zimního semestru jsou mongolské dějiny do 12. století, tedy do vzniku mongolské říše. Věnuje se nejprve
historii jednotlivých etnik (popř. jejich státních útvarů), která se kdy na území dnešního i historického Mongolska
vyskytla, a to od období Xiongnu do počátku 12. Stol. (Xiongnu, kmeny Xianbi, Turci, Ujguři, Kitanové, Džurčenové).
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Bičurin, N.Ja. (Iakinf), Sobranije svedenij o narodach, obitavšich v Srednej Azii v drevnije vremena. Moskva-Leningrad: Izd. Akademii nauk SSSR, 1953.

De La Vaissière, Étienne, Histoire des marchands sogdiens. Paris: Collège de France, Institut des hautes études chinoises, 2004.

Hopkirk, Peter, Foreign Devils on the Silk Road. Oxford, 1984.

Lieu, Samuel N. C., Manicheism in central Asia and China. Leiden [etc.]: Brill, 1998.

Poucha, P., Tajná kronika Mongolů. Praha, 1955.

Putování k Mongolům. Ed. E. Knobloch. Praha, 1964.

Rossabi, Morris, Voyager from Xanadu: Rabban Sauma and the First Journey from China to the West. Tokyo, New York, London: Kodansha International, 1992.

Rossabi, Morris, Khubilai Khan: his life and times. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1988.

Roux, Jean-Paul, Dějiny Střední Asie. Přeložil a dodatky doplnil Zdeněk Müller. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů. Z čínského originálu ... přeložil, [doslov napsal, vysvětlivkami a poznámkami opatřil] Josef Kolmaš. Praha: Academia, 2002.

The Cambridge History of Early Inner Asia. Ed. by D. Sinor. Cambridge, 1990.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-2. Úvod k předmětu a literatura

3.-5. Xiongnu, indoevropané tarimských oáz

6.-7. Xianbi, Tuyuhun ,Toba Wei, Ruanruan

8.-10. Turecký kaganát

11. Ujguři

12.-13. Kitanové, Džurčenové

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK