PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mongolský jazyk IIa - AMN100106
Anglický název: Mongolian language IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Intenzivní jazykový kurs se skládá ze dvou částí. V první části je základním materiálem k výuce učebnice „Colloquial
Mongolian: An Introductory Course“. V této části se studenti seznámí s většinou gramatických jevů, které se běžně
vyskytují ve standardní hovorové chalchštině. Cvičí se ve správném užití syntaktických vazeb a učí se rozlišovat
četné modální odstíny slovesných tvarů a vnímat sémantické odlišnosti mongolských lexikálních jednotek . Stejně jako
v kursu „Mongolština I“ studenti memorují úvodní texty a část dialogů.
Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou je absolvování předmětu Mongolština II., absolvování předmětu je podmínkou zapsání Mongolštiny III.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)
Literatura

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian. An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 11-15, str. 281-424

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)
Sylabus

1.-12. 11. lekce - kauzativa III., objektové fráze se slovesem ge-, závislé fráze s nominem futuri a nominem perfecti, slovesné fráze - vyjádření různých modalit nejistoty.

13.-24.-12. lekce Kauzativa IV a „pasivum“ (slovesa vnímání), deverbální sufixy - intenzivní děj, slovesa derivovaná od kvalitativních jmen

25.- 37. 13. lekce: Samostatné tvary genitivu, intenzifikace kvalitativních jmen, slovesné fráze . navazující děje

38.-52. 14. lekce: Paralelní děje, číslovky - přibližné počty, slovesné fráze - souběžný děj, těsně navazující děj. Koncesiv, vylučovací konstrukce

53.-66. 15. lekce: Číslovky nad 10 000, systém orientace, modalita naděje a pochybností

67.-78. Opakování

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK