PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mongolský jazyk Ib - AMN100105
Anglický název: Mongolian language Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/4, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
První stupeň praktické výuky mongolštiny. Studenti zvládnou během letního semestru druhých 5 Lekcí “ Colloquial
Mongolian – An Introductory Intensive Course” (tedy lekce1.-10. a zásobu cca 1500 slov). Základem výuky je
memorování rozhovorů, krátkých textů a větných vzorců, což napodobuje osvojování si řeči v dětském věku, studenti
získají základní cit pro stavbu jazyka a automaticky využívají naučené větné vzorce, což je v případě typologicky
odlišného jazyka zvláště důležité. Tímto způsobem, simulujícím jazykovou praxi, se učí používat jednotlivé gramatické
jevy, které jsou vysvětlovány a analyzovány v paralelním kursu gramatiky. Velký důraz je kladen na fonetiku a
písemné testy, které probíhají každou hodinu, pomáhají také zvládnutí pravopisu moderní mongolštiny. Při závěrečné
zkoušce musí student být schopen porozumění a písemné reprodukce slyšeného neznámého textu odpovídající
náročnosti, krátkého monologu na jedno z probraných témat a reakcí na otázky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Domácí úlohy budou zohledněné během hodnocení u zkoušky. Splnění předmětu je podmínkou do zapsání předmětu Mongolský jazyk II.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 6.-10.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-15. 6. lekce voluntativ, přímá řeč, „mít rád“, „potřebovat“, „chtít“.

16.-31. 7. lekce kauzativa I.,preteritum perfecti, souběžný děj, časové souslednosti, složené slovesné výrazy s partikulemi

32.-45. 8. lekce kauzativa II., converbum conditionale, některé deverbální sufixy, další modální odstíny slovesných výrazů

46.-60. 9. lekce echoslova, preteritum perfecti, rozvité jmenné větné členy, lexikální vyjádření srovnání, objektové fráze

61.-71. 10. lekce converbum terminale, converbum abtemporale, modality pochybností, ujištění, evidencialita

72.-78. opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK