PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia mongolistiky a - AMN100103
Anglický název: Introduction to Mongolian Studies a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (21.11.2023)
V první polovině kurzu budou studenti seznámeni se základními technikami mongolistické práce. Studenti se naučí pracovat se základními slovníky, encyklopediemi, knihovními katalogy, referenčními příručkami, online zdroji atd. Naučí se české vědecké transkripci mongolštiny. Dále se seznámí se základními údaji o písmech a literatuře. Ve druhé části zimního semestru se seznámí s přehledem a klasifikací altajských jazyků a jejich nositelů.
Zápočet probíhá formou písemného testu ze znalosti obsahu přednášek.
Není možný opětovný zápis do předmětu.
In the first half of the course, students will be introduced to the basic techniques of work in Mongolian Studies. Students will learn to work with dictionaries, encyclopedias, library catalogs, reference manuals, online resources, etc. They will learn the Czech scientific transcription of Mongolian. Furthermore, they will learn about basic information about Mongolian writing systems and literature. In the second part of the winter semester, the Students will learn the overview and classification of Altaic languages ​​and their speakers.
The atest takes the form of a written test of knowledge based on the content of the lectures.
Re-enrollment in the course is not possible.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)
Znalost práce se základními slovníky, encyklopediemi, knihovními katalogy, referenčními příručkami, a online zdroji. Přehled periodizace literatury a písemných systémů. Základy genealogické klasifikace "altajských" jazyků.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)

* Základní studijní literatura:


Janhunen, J.: Mongolic Languages. London: Routledge, 2003.

Janhunen, J., Tungusic Languages.  London: Routledge, 2023

Johanson, Lars & Éva Agnes Csató (ed.).. The Turkic languages. London: Routledge  1998

de Rachewiltz, Igor - Volker Rybatzki (with the collaboration of Hung Chin-Fu): Introduction to Altaic Philology. Turkic, Mongolian, Manchu

Kara, G., Books of the Mongolian Nomads, Indiana 2005

Poppe, Nikolaj Nikolaevič, Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz, 1965.

Elektronické informační zdroje Univerzity Karlovy:

Atwood, Christopher, Encyclopedia of the Mongol Empire and the Mongols. New York, Facts on File, 2004

Grollová, I., Zikmundová, V., Mongolové, pravnuci Čingischána. Praha: Triton, 2001.


* Doporučená literatura:

Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006.
Oberfalzerová, A., Luvsandorz’, Z’, Aspects of Ethnolinguistic Approach to Colloquial Mongolian. AUC - Philologica 1, Orientalia Pragensia XIV, Prague, 2001, str. 37-52.
Oberfalzerová, A., The Use of Mongolian in the Perspective of Cultural Context. In: MONGOLICA PRAGENSIA ‘03, Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Praha: Triton, 2003, str. 175-205
Salzmann, Z., Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: ÚEF AV ČR, 1997.
Vladimircov, B.J., Sravniteĺnaja grammatika mongoľskogo piśmennogo jazyka i chalchasskogo narečija, vvedenie i fonetika. Moskva: Nauka, 1953.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)
Zápočet probíhá formou písemného testu ze znalosti obsahu přednášek.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)


1.-3.. Přehled vývoje a současnosti světové mongolistiky

4.-5. Knihovny, vědecké databáze, internetové stránky

6.-7. Periodizace mongolské literatury a přehled písemných systémů

8-12. Přehled altajských jazyků  (turkické a tunguzské jazyky)

13. Přehled altajských jazyků (mongolské jazyky)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK