PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do studia mongolistiky a - AMN100103
Anglický název: Introduction to Mongolian Studies a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Předmět je určen zejména pro studenty I. ročníku a je rozdělen do dvou tematických bloků. V prvním bloku budou
podány základní údaje o studiu a univerzitním provozu včetně informací o možnostech podávání grantů, o stávajících
grantech, internetových databázích a slovnících relevantních pro daný obor.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Základní studijní literatura:
Erhart, A., Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.

Grollová, I., Zikmundová, V., Mongolové, pravnuci Čingischána. Praha: Triton, 2001.

Janhunen, J.: Mongolic Languages. London: Routledge, 2003.

Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006, p. 19- 39.

Poppe, Nikolaj Nikolaevič, Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz, 1965.

Pozdnejev, Aleksej Matvejevič, Mongolija i Mongoly / Rezul'taty pojezdki v Mongoliju, ispolnennoj v 1892-1893 gg. S.-Peterburg: Imperatorskoje Russkoje Geografičeskoje Obščestvo, 1896-1898.

Vrhel, F., Základy etnolinvistiky. Praha: SPN, 1981.

Mongolistické články v časopise Nový Orient (Orientální ústav Akademie věd České republiky))

Elektronické informační zdroje Univerzity Karlovy:

Doporučená literatura:
Oberfalzerová, A., Luvsandorz’, Z’, Aspects of Ethnolinguistic Approach to Colloquial Mongolian. AUC - Philologica 1, Orientalia Pragensia XIV, Prague, 2001, str. 37-52.

Oberfalzerová, A., The Use of Mongolian in the Perspective of Cultural Context. In: MONGOLICA PRAGENSIA ‘03, Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Praha: Triton, 2003, str. 175-205

Said, E. W., Orientalism. London: Routlege-Kegan Books, 1978.

Salzmann, Z., Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: ÚEF AV ČR, 1997.

Sanžejev, G.D., Sravnitel‘naja grammatika mongol‘skich jazykov. Moskva: AN, 1953.

Vladimircov, B.J., Sravniteĺnaja grammatika mongoľskogo piśmennogo jazyka i chalchasskogo narečija, vvedenie i fonetika. Moskva: Nauka, 1953.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1-2. Fakulta a její součásti. Akademické tituly: minulost a současný stav

3-4. Granty a způsoby žádání o ně.

5-6. Knihovny, vědecké databáze, internetové stránky

7-8. Přehled vývoje a současnosti světové mongolistiky

9-13. Přehled altajských jazyků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK