PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Novodobé dějiny Mongolska II A - AMN100096
Anglický název: Mondern HIstory of Mongolia II A
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK