PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Konverzační cvičení z mongolského jazyka I b - AMN100068
Anglický název: Conversation Exercises I b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Enchžargal Holáková
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)
Cílem předmětu je uvést studenty mongolštiny do hovorového jazyka tak, aby byli schopni konverzace na základní témata běžného života v Mongolsku a naučit je slovní zásobu a obraty užívané v základních konverzačních tématech: seminář probíhá od počátku pouze v mongolštině, což studenty stimuluje k aktivnímu užívání jazyka. Hlavní náplní výuky je procvičování a obměna větných vzorců, které jsou součástí učebnice Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course Témata přicházejí v pořadí, v jakém jsou seřazena v učebnici, a při konverzaci je využíván dodatek k učebnici (doplňující slovní zásoba). Důležitým momentem je osvojení jiných kulturních návyků v řeči (odlišný výběr témat, jiná idiomatika atp.) Při závěrečné zkoušce musí student být schopen jednoduché, ale kulturně "správné" konverzace s rodilým mluvčím na probraná témata.

1-6 "Naše třída" - předměty a lidé v nejbližším okolí, základní otázky - existence. identita, kvalita předmětů a osob, přivlastnění předmětů osobám.
7-12. "Já"- představování, věk, místo původu, místo přebývání, studijní předměty.
13-16. "Bydlení" - byt, kolej, spolubydlící
17-20. "Rodina" - příbuzenské termíny, druhy zaměstnání, žádosti a rozkazy.
21-26. "Pracovní den" - běžné denní činnosti, určování času - hodiny, dny v týdnu, měsíce.
27.-30. "Jídlo, restaurace" - názvy potravin a jídel, příprava jídla, objednávání jídla v restauraci, vyjadřování kladného a záporného vztahu.
31-34. "Nákupy, pošta" - základní konverzační vzorce při nákupu, zkoušení zboží a operacích na poště.
35-38. "Knihovny, muzea, výstavy" - Záklasní slovník a frazeologie spojená s knihovnou a půjčováním knih, výtvarné umění a jeho hodnocení.
39.-44. "Divadlo, film" -Slovní zásoba k žánrům divadla a filmu, konverzace o známých mongolských dramatických a filmových dílech, návštěva divadla a kina
45-48. "Sport" - Druhy sportů, části lidského těla.
49.-52. Opakování
Literatura
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-10.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK