PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia mongolistiky b - AMN100064
Anglický název: Introduction to Mongolian Studies b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 12 / 12 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Druhá část uvádí do dějin a současnosti mongolských studií, seznamuje studenty se základními pojmy v oblasti
mongolské filologie, etnografie a způsobu myšlení u mongolských nomádů. Zvláštním tématem je terénní výzkum jako
nepostradatelná metoda v české mongolistice, jeho specifika na mongolském území, možnosti práce s audiovizuálními
záznamy, etické problémy s nomádskými informanty apod.

1.-5. Mongolské jazyky a dialekty
6.-8. Mluvený a psaný jazyk, základní charakteristika písma
9.-10. Mongolská literatura a její periodizace
11.-12. Periodizace mongolštiny
13. Základy historické fonetiky

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Základní studijní literatura:
Erhart, A., Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.

Grollová, I., Zikmundová, V., Mongolové, pravnuci Čingischána. Praha: Triton, 2001.

Janhunen, J.: Mongolic Languages. London: Routledge, 2003.

Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006, p. 19- 39.

Poppe, Nikolaj Nikolaevič, Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz, 1965.

Pozdnejev, Aleksej Matvejevič, Mongolija i Mongoly / Rezul'taty pojezdki v Mongoliju, ispolnennoj v 1892-1893 gg. S.-Peterburg: Imperatorskoje Russkoje Geografičeskoje Obščestvo, 1896-1898.

Vrhel, F., Základy etnolinvistiky. Praha: SPN, 1981.

Mongolistické články v časopise Nový Orient (Orientální ústav Akademie věd České republiky))

Elektronické informační zdroje Univerzity Karlovy: http://pez.cuni.cz/

Doporučená literatura:
Oberfalzerová, A., Luvsandorz’, Z’, Aspects of Ethnolinguistic Approach to Colloquial Mongolian. AUC - Philologica 1, Orientalia Pragensia XIV, Prague, 2001, str. 37-52.

Oberfalzerová, A., The Use of Mongolian in the Perspective of Cultural Context. In: MONGOLICA PRAGENSIA ‘03, Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Praha: Triton, 2003, str. 175-205

Said, E. W., Orientalism. London: Routlege-Kegan Books, 1978.

Salzmann, Z., Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: ÚEF AV ČR, 1997.

Sanžejev, G.D., Sravnitel‘naja grammatika mongol‘skich jazykov. Moskva: AN, 1953.

Vladimircov, B.J., Sravniteĺnaja grammatika mongoľskogo piśmennogo jazyka i chalchasskogo narečija, vvedenie i fonetika. Moskva: Nauka, 1953.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-5. Mongolské jazyky a dialekty

6.-8. Mluvený a psaný jazyk, základní charakteristika písma

9.-10. Mongolská literatura a její periodizace

11.-12. Periodizace mongolštiny

13. Základy historické fonetiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK