PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mongolský jazyk III - AMN100036
Anglický název: Mongolian Language III
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jugder Luvsandorj
PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (30.09.2014)
Třetí část základního praktického kurzu mongolštiny představuje přechod od každodenního hovorového jazyka k náročnějším vrstvám mongolštiny - modernímu literárnímu jazyku, jazyku úředních dokumentů a bohatému vyjadřovacímu stylu pastevců mongolského venkova. Základním studijním materiálem je "Učebnice mongolštiny: Moderní spisovný jazyk", z níž jsou v tomto kursu vzhledem k mimořádné náročnosti látky probrány pouze čtyři lekce za semestr. Každá lekce obsahuje kromě základního textu bohatou doplňující slovní zásobu často terminologického charakteru, uvedení do kulturně-historického kontextu, výklad kulturně specifických výrazů a množství cvičení z idiomatiky, frazeologie, morfologických a syntaktických možností nové slovní zásoby. Cílem je kvalitativní posun od jazykové orientace v každodenním životě k porozumění různým druhům jazykové nadstavby.
Přechod k vyšší úrovni kompetence v mongolštině je doplněn paralelními kursy konverzace, klasických textů a teoretické gramatiky.

1.-12. 1. a 2. lekce (text rozhlasového dramatu, slovní zásoba, idiomatika a kulturně specifické výrazivo z oblasti rodinných, příbuzenských a pracovních vztahů)
13.-18. 3. lekce (téma mongolské tradiční kuchyně a přípravy a používání výrobků z mléka)
19.-26. 4. lekce (text zákona o lovu, ochraně lesa a konzumaci alkoholu, téma dějin mongolského zákonodárství, právnická terminologie a stylistika)
27.- 32. 5. lekce (text zákona o ochraně hranic a pobytu cizinců, téma struktury vlády a politologická terminologie)
33.-40. 6. lekce (text o přípravě zásob masa na zimu, téma péče o dobytek a vztahu kočovníků ke zvířatům, důležité pojmy kočovnického pohledu nasvět)
41.-46 7. lekce - (text B. Sodnoma o tradiční mongolské spolupráci. Téma tradiční organizace sezónních úkonů v mongolské kultuře a dělby práce, důležité etnografické termíny a orientace v prostoru s dalšími konotacemi)
47.-52 12. lekce (text Š. Nacagdordže o osvícenci To wangovi, téma probouzení a modernizace mongolksé společnosti v 19. století, terminologie z oblasti buddhismu, mandžuského administrativního systému a starších měrových jednotek)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (30.09.2014)

Základní studijní literatura:

Luvsandordž, Dž., Vacek, J., Učebnice mongolštiny: Moderní spisovný jazyk. Praha: SPN, 1985.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK