PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jak napsat akademický text - AMLV00074
Anglický název: Academic writing
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (03.02.2022)
Kurz je vhodný pro studenty, kteří se věnují psaní kvalifikační (bakalářské nebo diplomové) práce. V rámci kurzu budou provedeni celým procesem psaní delšího akademického textu. Zaměříme se na následující témata:

• struktura práce a logické navazování větších částí textu
• jednotlivé části delšího akademického textu
• jak napsat abstrakt, úvod, závěr, přehled literatury
• psaní odstavců
• tabulky a grafy
• závěrečné úpravy
• jak reagovat na posudky
• prezentace kvalifikační práce (obhajoba)

Jednotlivá témata budou doplněna praktickými cvičeními a diskuzí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (03.02.2022)

Cílem předmětu je naučit studenty prostřednictvím praktických cvičení a diskuzí v hodinách psát rozsáhlejší akademické texty (obv. kvalifikační práce).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (03.02.2022)

Aktivní účast na hodinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK