PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do práce s jazykovými korpusy - AMLV00068
Anglický název: Introduction to working with language corpora
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Počet nekontaktních hodin: 12 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: 2/2 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (27.06.2019)
Úvodní seminář pro všechny zájemce o práci s jazykovými korpusy.

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je poskytnout základní orientaci v tématech korpusové lingvistiky, vysvětlit principy výstavby a
anotace různých typů jazykových korpusů a představit dostupné korpusové vyhledavače a nástroje, vč. základního
i pokročilého vyhledávání.


FORMA SEMINÁŘE
Seminář bude vyučován kombinovanou formou s využitím blokové výuky (úvodní přednáška a
procvičovací seminář v půlce semestru) a e-learningových materiálů (ve zbývajících týdnech).

ATESTACE
Atestace proběhne formou dvou testů (jeden se bude konat v půli semestru a druhý na konci), jejichž cílem bude
ověřit, zda student pochopil základní pojmy korpusové lingvistiky a umí spolehlivě vyhledávat v jazykových
korpusech a nástrojích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK