PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Obecné zákonitosti v textech - AMLV00066
Anglický název: General Linguistic Laws in Texts
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (06.08.2021)
V přirozených textech nalezneme mnoho zákonitostí, z nichž některé si ani neuvědomujeme, přesto jsou pevnou součástí naší komunikace.<br>
Seminář provede účastníky po hlavních lingvistických zákonech – nejen po historických souvislostech jejich objevů, ale hlavně ukáže, jak se projevují na konkrétních textech a jaké mají vysvětlení, respektive jaká vysvětlení pro ně kvantitativní lingvisté dosud nalezli. Zároveň otevře obecné téma metodologie empirické lingvistiky. <br>
Předmět je určen studentům lingvistiky a filologických oborů se zájmem o lingvistiku. Žádné konkrétní prerekvizity nejsou.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (03.08.2017)

Absolvent semináře bude mít předpoklady pro kritické čtení kvantitativně lingvistické literatury a schopnost směřovat svůj vlastní výzkum.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (19.09.2020)

Vytvoření metodologie pro jednu vybranou výzkumnou otázku + popsat, proč je zajímavé ji řešit, jak zapadá do toho, co už o jazyce / textech víme, jestli něco z toho problematizuje, jaké výsledky očekáváme, jaké výsledky by nás překvapily a proč (cca 1 normostrana).

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (19.09.2020)

Udo Strauss, Fengxiang Fan, Gabriel Altmann (2014). Kvantitativní lingvistika - Vybrané problémy 1. Olomouc: Univerzita Palackého.

Reinhard Köhler, Gabriel Altmann (2014). Kvantitativní lingvistika - Vybrané problémy 2. Olomouc: Univerzita Palackého.

Gabriel Altmann. (1980). Prolegomena to Menzerath’s law. In: R. Grotjahn (Ed.), Glottometrika 2. Bochum: Brockmeyer.

Reinhard Köhler (ed.) (2005): Quantitative Linguistics. An International Handbook.

Andrej Kolmogorov (1965): Three Approaches to the Quantitative Definition of Information. Problems Information Transmission 1 (1): 1-7.

Pierre-Yves Oudeyer (2006): Self-Organization in the Evolution of Speech (Studies in the Evolution of Language). Oxford University Press.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (06.08.2021)

Pro hladký průběh semestru silně doporučuji mít ukončené očkování proti SARS-CoV-2 ("COVID").

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK