PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Korpusová lexikologie - AMLV00065
Anglický název: Corpus-based Lexical Studies
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Anotace -
Předmět se zaměřuje na slovní zásobu češtiny. Soustředí se zejména na problematiku jednotky slovní zásoby, na zkoumání významu a na paradigmatické a syntagmatické vztahy v rámci lexikonu; velký prostor bude věnován i kolokacím a frazémům. V praktické části se budeme zabývat analýzou konkrétních užití slov v textech na základě dat z Českého národního korpusu, své poznatky se pokusíme zužitkovat i ryze aplikovaně, v lexikografickém duchu. Součástí kurzu je i vhled do disciplín s lexikologií úzce spjatých: do slovotvorby, morfematiky, lexikografie či terminologie.
Poslední úprava: Kováříková Dominika, Mgr., M.A., Ph.D. (09.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na seminárních projektech (zpracování korpusových dat, výzkum slovní zásoby češtiny).

Poslední úprava: Kováříková Dominika, Mgr., M.A., Ph.D. (09.09.2020)
Literatura -

Doporučená literatura:
Čermák, F. (2010), Lexikon a sémantika. Praha: NLN.
Čermák, F. & Blatná, R. (1995). Manuál lexikografie. H + H.
Hanks, P. (2013), Lexical Analysis: Norms and Exploitations. Cambridge, MA: The MIT Press.
Lyons, J. (1995). Linguistic Semantics. Cambridge: CUP.
Sinclair, J. (2004). Trust the Text. London: Routledge.

Poslední úprava: Kováříková Dominika, Mgr., M.A., Ph.D. (09.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK