PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Korpusová lexikologie - AMLV00065
Anglický název: Corpus-based Lexical Studies
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (09.09.2020)
Předmět se zaměřuje na slovní zásobu češtiny. Soustředí se zejména na problematiku jednotky slovní zásoby, na zkoumání významu a na paradigmatické a syntagmatické vztahy v rámci lexikonu; velký prostor bude věnován i kolokacím a frazémům. V praktické části se budeme zabývat analýzou konkrétních užití slov v textech na základě dat z Českého národního korpusu, své poznatky se pokusíme zužitkovat i ryze aplikovaně, v lexikografickém duchu. Součástí kurzu je i vhled do disciplín s lexikologií úzce spjatých: do slovotvorby, morfematiky, lexikografie či terminologie.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (09.09.2020)

Aktivní účast na seminárních projektech (zpracování korpusových dat, výzkum slovní zásoby češtiny).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (09.09.2020)

Doporučená literatura:
Čermák, F. (2010), Lexikon a sémantika. Praha: NLN.
Čermák, F. & Blatná, R. (1995). Manuál lexikografie. H + H.
Hanks, P. (2013), Lexical Analysis: Norms and Exploitations. Cambridge, MA: The MIT Press.
Lyons, J. (1995). Linguistic Semantics. Cambridge: CUP.
Sinclair, J. (2004). Trust the Text. London: Routledge.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK