PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu - AMLV00062
Anglický název: Corpus-based Exercises (Grammar and Lexicon)
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina
Vyučující: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina (24.07.2016)
Seminář je primárně určen studentům bohemistiky pro cizince a cizincům studujícím na Univerzitě Karlově, kteří by se chtěli seznámit s možností využití jazykových korpusů v akvizici českého jazyka jako cizího. Studenti by již měli znát základy práce s korpusem (doporučuje se absolvování kursu Český jazyk a korpus nebo souběžnou účast s tímto kursem, popř. online kurz http://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:uvod). Cílem semináře je obohatit slovní zásobu studentů, zlepšit jejich znalost gramatiky a především naučit je řešit úkoly pomocí korpusu. V průběhu semestru budeme se zabývat valenci sloves a nejčastějšími kolokacemi substantiv s jinými slovními druhy, pracovat s rozhraním KonText a manažerem AntConc, pomocí kterého si během semestru vytvoříme společný korpus, na jehož základě budeme analyzovat lexikální bohatost textů studentů.

Počet studentů v semináři je z kapacitních důvodů omezen na 10.

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, odevzdání tří tematických esejí, řešení domácích úkolů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina (19.09.2017)

Cvrček, V. a kol. 2010. Mluvnice současné češtiny. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.

Johns, T. 1991. Should you be persuaded: Two samples of data-driven learning materials. Classroom Concordancing: ELR Journal, 4, s. 1–16.

Konečná, H. & Zasina, A. J. 2014. Studium českého jazyka a internet. In E. Rusinová, (ed.) Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, s. 104−112.

Vališová, P. 2011. Výukové materiály založené na korpusu. In F. Čermák (ed.) Korpusová lingvistika Praha 2011. 2 Výzkum a výstavba korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 313−323.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK