PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Frazeologie a korpus - AMLV00060
Anglický název: Phraseology and Corpus
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (25.05.2016)

Kurz je zaměřen na práci s korpusy češtiny v ČNK v duchu frazému „Kdo
hledá, ten najde“. Seznámí účastníky se způsoby vyhledávání frazémů pomocí
korpusového rozhraní KonText. Díky nově zpřístupněné anotaci frazémů budou
mít účastníci poprvé možnost pracovat s vyhledáváním kolokací
a jednotlivých typů frazémů. Stejně tak je možné zjišťovat, jakými výrazy
jsou frazémy uváděny, jak se překládají či v jakém typu textů se vyskytují
jaké druhy. Součástí kurzu je rovněž teoretický úvod do frazeologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK