PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování pro korpusovou lingvistiku - AMLV00054
Anglický název: Programming for CorpusLinguistics
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michal Křen, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Křen, Ph.D. (23.01.2014)
Seminář je určen pro studenty humanitních, především filologických oborů se zájmem o korpusovou lingvistiku a počítačové zpracování textů. Nepředpokládá se žádná předchozí zkušenost s programováním, pouze základní uživatelská práce s PC.

Absolventi kurzu se naučí používat standardní nástroje OS Linux pro práci s texty a způsob jejich propojování. Budou znát základy programovacího jazyka Perl a vyzkouší si jeho praktické využití při práci s texty (úpravy formátování, vytváření frekvenčních seznamů a n-gramů). Na obecné rovině si absolventi budou vědomi možností a omezení, které programování nabízí, a to zejména ve vztahu ke zpracování a vytěžování jazykových dat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Křen, Ph.D. (23.01.2014)

Požadavky k zápočtu: pravidelná docházka, aktivní účast na seminářích, průběžné plnění zadávaných úkolů, vypracování zápočtového úkolu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Křen, Ph.D. (23.01.2014)

1.-3. hodina:
představení OS Linux
příkazová řádka
základní příkazy shellu pro práci s texty
vstup a výstup, přesměrování, roura
kódování češtiny

4.-12. hodina:
programovací jazyk Perl
"good practices" pro psaní kódu
proměnné, základní podmínky a operátory
syntaxe Perlu, cykly
regulární výrazy, znakové třídy a kvantifikátory
operátor navázání vzoru
pole
asociativní pole (hashe)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK