Transkripce pro mluvený korpus ČNK - AMLV00053
Anglický název: Transcription for Spoken Corpora within the CNC
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Lucie Benešová
Mgr. Martina Waclawičová
Vyučující: Mgr. Lucie Benešová
Mgr. Martina Waclawičová
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (17.12.2020)
Praktický seminář zaměřený na transkripci užívanou pro mluvený korpus ČNK. Účastníci se naučí pracovat s
transkripčním programem ELAN a vyzkouší si v něm víceúrovňovou transkripci nahrávky spontánního rozhovoru v
přirozeném prostředí, kterou pořídí na diktafon zapůjčený vyučujícím. Účastníci budou porovnávat možnosti práce
s nahrávkami a jejich přepisy v ELANu a v korpusovém manažeru KonText.

Po absolvování semináře je možné pokračovat ve spolupráci s ÚČNK na sběru a zpracování dat pro mluvené
korpusy, tato spolupráce pak bude finančně ohodnocená. Studenti mohou také touto spoluprací získat praxi v
oboru. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání kompletního víceúrovňového přepisu, na kterém se bude
pracovat během semináře.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Zuzana Laubeová, Ph.D. (08.09.2020)

Podmínky zápočtu:

- nahrát určený typ mluveného projevu a podle zadaných kritérií ho ortograficky přepsat pomocí transkripčního programu ELAN.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (08.12.2019)

Literatura:
Kaderka, P. – Svobodová, Z. (2006): Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. Jazykovědné aktuality, 43 (3–4), s. 18–51.
Kopřivová Marie, Goláňová Hana, Klimešová Petra, Komrsková Zuzana, Lukeš David (2014): Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech: The ORTOFON Corpus Approach. In: L. Veselovská – M. Janebová: Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure, 529–544.