PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Čtení textů z korpusové lingvistiky - AMLV00050
Anglický název: Reading CorpusLinguistics Texts
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Renata Novotná, CSc. (26.06.2012)
Pro pokročilejší zájemce o korpusovou lingvistiku z řad magisterských i doktorských studentů filologických oborů
nabízíme seminář, který by měl být vhledem do světového korpusového výzkumu. V rámci semináře se každý
týden bude probírat jeden text, který je buď považovaný za stěžejní dílo v oboru nebo za aktuální nově se
objevující směr v bádání. Účast v kurzu předpokládá alespoň pasivní znalost angličtiny a ochotu pravidelně se
připravovat na každý seminář.

Literatura: (bude specifikováno v semináři)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK