PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Angličtina a korpusy III - AMLV00047
Anglický název: English and Corpora III
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Renata Novotná, CSc. (01.10.2012)
Předmět prohlubuje znalosti z korpusové lingvistiky a předpokládá znalost základních pojmů z tohoto oboru. Od
studenta se očekává aktivní účast na hodinách (studium doporučené literatury) a paralelní práce na zvoleném
tématu a jeho prezentace v druhé části semestru. Semináře obsahují teoretickou část (, kterou přednese vyučující
nebo student po předchozí přípravě), která představí některé z témat současné korpusové lingvistiky. Na část
teoretickou pak navazuje diskuse. V druhé části semestru bude v semináři věnován prostor pro prezentaci prací
studentů. Kromě pevné obsahové části semináře je zde ponechán i prostor pro práci s tématy dle zájmu studentů,
včetně případné metodologické podpory pro zpracování diplomových prací.

Obsahová náplň předmětu:
1. Korpusová lingvistika: metodologie nebo teorie?
2. Přístup k analýze: intuice vs korpus, přístupy „corpus-based“ vs „corpus-driven“.
3.-10. Studie ze současné korpusové lingvistiky (klíčová slova („keywords“), textové vzorce („textual patterns“),
korpusová stylistika a další plus volba témat dle studijních zájmů studentů)
11.-13. Prezentace prací studentů a jejich oponentura (studenty)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Renata Novotná, CSc. (01.10.2012)

Cheng. W. (2011). Exploring Corpus Linguistics. Language in Action. London/New York: Routledge.

Fischer-Starcke, B. (2010). Corpus Linguistics in Literary Analysis. London: Continuum.

Hoey, M., Mahlberg, M., Stubbs, M. & Teubert, W. (2007). Text, Discourse and Corpora. London:

Continuum

Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Mahlberg, M. (2005). English General Nouns. A corpus theoretical approach. Amsterdam: John

Benjamins.

McEnery, T., Xiao, R. & Y. Tono (2006). Corpus-Based Language Studies. London/New York: Routledge.

Owen, Ch. (2007). Notes on the ofness of of - Sinclair and grammar. Words, grammar, text: revisiting the work of

John Sinclair, Special issue of Internationa Journal of Corpus Linguistics, ed. R. Moon, 12 (str. 201-

222).

Rühlemann, Ch. (2007). Conversation in Context. London: Continuum.

Scott, M. & Tribble, Ch. (2006). Textual Patterns. Key Words and corpus analysis in language education.

Amsterdam:John Benjamins.

Sinclair, J. Ed. (2004). How to Use Corpora in Language Teaching. Amsterdam: John Benjamins.

Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

Stubbs, M. (2005). Conrad in the computer: examples of quantitative stylistic methods. Language and Literature14

(1) (str. 5-24).

Teubert, W. (2005). My version of corpus linguistics. International Journal of Corpus Linguistics 10 (str. 1-

13).

Teubert, W. (2007). Sinclair, pattern grammar and the question of hatred. Words, grammar, text: revisiting the work

of John Sinclair, Special issue of International Jorunal of Corpus Linguistics, ed. R. Moon, 12 (str. 223-248)

Tognini-Bonelli, E. (2001). Corpus Linguistics at Work. Amsterdam: John Benjamins.a další

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK