PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Korpusová lexikografie - AMLV00040
Anglický název: Corpus Lexicography
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 10 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Seminář je určen bohemistům a studentům filologických oborů (NMgr./poslední ročník Bc.), případně dalším
zájemcům o otázky lexikografické praxe. Ta bude upřednostněna před teoretickým výkladem, omezeným na
nezbytné minimum; už od úvodních hodin by výuka měla mít charakter hands-on práce s korpusovým materiálem
a jeho lexikografického zpracování. Pracovat budeme s bezplatným DWS (dictionary writing system) Lexonomy
(Měchura 2017): okusíme si na něm jak denní chléb slovníkáře jednojazyčného (výkladový slovník) či
dvoujazyčného (překladový slovník), tak i práci na slovníku specializovaném (v našem případě kolokačně-
terminologickém). Materiálovou základnou nám budou korpusy ČNK: vedle těch řady SYN i paralelní korpus
InterCorp. Nabyté vědomosti mohou studenti využít v rámci praxe v lexikografickém oddělení Ústavu pro jazyk
český, rovněž tak si mohou zadat kvalifikační práci na lexikografické téma.

Poslední úprava: Lukešová Lucie, Mgr., Ph.D. (27.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na hodinách, domácí příprava.

Poslední úprava: Kováříková Dominika, Mgr., M.A., Ph.D. (08.12.2019)
Literatura -

Atkins, B. T. S. - Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. New York: Oxford University Press Inc.
Béjoint, H. (2000): Modern Lexicography. An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Čermák, F. (2006): Polysémie a kolokace: případ adjektiva měkký. In: Studie z korpusové lingvistiky 2. Kolokace, eds. F. Čermák - M. Šulc. Praha: NLN, s. 56-93.
Čermák, F. - Blatná, R. (eds.) (1995): Manuál lexikografie.
Granger, S. - Paquot, M. (eds) (2012): Electronic Lexicography?
Hanks, P. (2009): The impact of corpora on dictionaries <http://www.patrickhanks.com/uploads/5/1/4/9/5149363/2009a_the_impact_of_corpora_on_dictionaries.pdf>. In: P. Baker (ed.): Contemporary Corpus Linguistics. Continuum, s. 214-236. (<http://www.patrickhanks.com/uploads/5/1/4/9/5149363/2009a_the_impact_of_corpora_on_dictionaries.pdf>)
Herbst, T. - Klotz, M. (2003): Lexikografie: Eine Einführung.
Kochová, P. - Opavská, Z. (eds). 2016. Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
Lišková, M. - Šemelík, M. (2019): Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého.
Měchura, M. B. (2017) Introducing Lexonomy: an open-source dictionary writing and publishing system <https://www.lexonomy.eu/docs/elex2017.pdf>. In: Electronic Lexicography in the 21st Century: Lexicography from Scratch. Proceedings of the eLex 2017 conference, 19-21 September 2017, Leiden, The Netherlands.
Moon, R. (2007): Sinclair, lexicography, and the Cobuild Project. International Journal of Corpus Linguistics 12(2), s. 159-181.
Naše řeč č. 1/2019
Svensén, B. (2009). A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press.
Vachková, M. (2007): Kapitoly k německo-české metalexikografii I.
Zgusta, L. (1971): Manual of lexicography. Praha: Academia.

Poslední úprava: Kováříková Dominika, Mgr., M.A., Ph.D. (08.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK