PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
CAT Tools, Machine Translation and Post-editing MT Output - AMAE0001
Anglický název: CAT Tools, Machine Translation and Post-editing MT Output
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK