Gramatický systém latiny - ALTV00122
Anglický název: Latin Grammar System
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Neslučitelnost : ALTV00106
Je záměnnost pro: ASZRS0001
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (24.08.2023)
Kurz je určen zejména (ale nejen) lingvisticky orientovaným studentům různých filologických oborů, kteří nepotřebují aktivně pracovat s latinskými texty, ale zajímá je jazyk jako systém. Latina měla díky svému mimořádnému postavení ve středověké a novověké Evropě zásadní vliv na vývoj mnoha dalších evropských jazyků. Na pozadí tohoto vysoce flektivního jazyka s přehlednou morfologickou strukturou a relativně komplikovanou syntaxí vět si tak studentky a studenti mohou ujasnit i mnohé z gramatické struktury vlastního studovaného jazyka.

Kurz není určen pro studenty oboru "Latinský jazyk a literatura". K zápisu do tohoto kurzu není nutná žádná předběžná znalost latiny. Případní zájemci mohou pokračovat v letním semestru v kurzu "Čtení latinských textů pro mírně pokročilé".

Organizace kurzu (materiály, domácí úkoly, cvičné testy apod.) probíhá přes Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15181.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (03.09.2021)

Zápočet bude udělen za test, který proběhne přes platformu Moodle. Na test se vyhlasí jeden řádný a dva opravné termíny.

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast v kurzu (70%) a včasné splnění všech úkolů, které budou studenti postupně dostávat přes Moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (03.09.2021)
vlastní (nepublikované) výukové materiály
Panhuis D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014
Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 (a další vyd.)
Mikulová J., Syntax latinských vedlejších vět, Brno: Masarykova univerzita 2014
Pinkster H., Oxford Latin Syntax, Vol. I: The Simple Clause, Oxford: OUP 2015
Oniga R., Latin: A Linguistic Introduction, Oxford: OUP 2014
Touratier Ch., Lateinische Grammatik: Linguistische Einführung in die lateinische Sprache, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013
Pinkster H. - Kroon C., Latein - Eine Einführung, Heidelberg: Winter 2006