PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Gramatický systém latiny - ALTV00106
Anglický název: Latin Grammar System
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (22.09.2017)

Přednáška je určena zejména (ale nejen) lingvisticky orientovaným studentům různých filologických oborů, kteří nepotřebují aktivně pracovat s latinskými texty, ale zajímá je jazyk jako systém. Latina měla díky svému mimořádnému postavení ve středověké a novověké Evropě zásadní vliv na vývoj mnoha dalších evropských jazyků. Na pozadí tohoto vysoce flektivního jazyka s přehlednou morfologickou strukturou a relativně komplikovanou syntaxí vět si tak studentky a studenti mohou ujasnit i mnohé z gramatické struktury vlastního studovaného jazyka.

K zápisu do tohoto kurzu není nutná žádná předběžná znalost latiny.

Zápočet se uděluje za písemný test. Na test se vyhlašuje jeden řádný a dva opravné termíny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK