PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Medieval Manuscript Culture - ALMV00094
Anglický název: Medieval Manuscript Culture
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kristýna Strnadová
Třída: Exchange - 08.3 History
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: DOLEZAL1 (13.09.2018)
This seminar is taught by Mgr. Kristýna Strnadová, PhD student of Medieval Latin Studies together with two guests, Dr. Stephen Spencer and doc. Lucie Doležalová. It is an intensive course taking place in December 6-8, 2018.


Manuscripts were an integral part of the medieval world. Creating a new manuscript was a complex procedure which required a significant amount of people, money and time. Despite the relatively demanding nature of their creation, a large number of manuscripts were produced in the Middle Ages, but just a fragment of the total amount has survived. Manuscripts differ one from another in many ways, such as size, binding, material, script, decoration and the topics they addressed. However, all of them, regardless of size or subject, offer a valuable window onto medieval society.
This seminar aims to introduce the world of medieval manuscripts in the lucid and accessible way, familiarizing participants with the basic vocabulary, paleography, and codicology as well as digital editing. The general overview will be accompanied by several case studies and a visit to the Manuscripts Department of the National Library.

Manuscripts were an integral part of the medieval world. Creating a new manuscript was a complex procedure which required a significant amount of people, money and time. Despite the relatively demanding nature of their creation, a large number of manuscripts were produced in the Middle Ages, but just a fragment of the total amount has survived. Manuscripts differ one from another in many ways, such as size, binding, material, script, decoration and the topics they addressed. However, all of them, regardless of size or subject, offer a valuable window onto medieval society.
This seminar aims to introduce the world of medieval manuscripts in the lucid and accessible way, familiarizing participants with the basic vocabulary, paleography, and codicology as well as digital editing. The general overview will be accompanied by several case studies and a visit to the Manuscripts Department of the National Library.

6.12. a poté 14:10-19 hod a 7.12. 12:30-17
Thursday, December 6
1.9:10-10:40 General introduction
2. 14:10-15:40 Paleography
3. 15:50-17:20 Case study: doc. Lucie Doležalová
4. 17:30-19:00 Codicology

Friday, December 7
5. 9:00-11:00 Medieval manuscripts of the National Library – visit
6. 12:30-14:00 Medieval scriptorium
7. 14:10-15:40 Case study: Dr. Stephen Spencer (Institute of Historical Research, University of London), “Ralph of Coggeshall, the Third Crusade, and the Evolution of a Medieval Manuscript”
8. 15:50-17:00 Case study: “Remembering the Schism – Victor IV. And Alexander III. in the contemporary sources”

Saturday, December 8
9. Digital editing
10. Glosses, insertions, fragments
11. Case study: TBA
12. Case study: “Late Medieval Tracts against the monastic personal property”
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK