PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Přednášky z latinské medievistiky - ALMV00032
Anglický název: Lectures on Latin Medievistics
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALM500001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (11.02.2018)

Úvod do medievistických disciplín a témat – zimní semestr 2017
Středa 15.50-17.20, posluchárna 147, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, Celetná 20, kód v IS: ALM500001. Lze si zapsat rovněž jako volitelný kurz Přednášky z latinské medievistiky uzavřený zápočtem a získat 4 kredity (ECTS), kód ALMV00032.

Série přednášek, které uvedou studenty do disciplín přímo souvisejících s dějinami středověké latiny a středověké latinské literatury, stejně jako do širšího kontextu medievistiky a částečně též neolatinistiky, jejich problémů, metod, základní literatury, vývoje a současných trendů. Cílem každé přednášky je seznámit studenty s danou disciplínou či tématem, ukázat, jaké otázky si klade, jaké problémy řeší a proč je zajímavá. Jednotliví vyučující představí konkrétní případovou studii, specifický problém či metodu.


4.10. Úvod do latinské medievistiky (Mgr. Iva Adámková, PhD., doc. Lucie Doležalová, MA; PhDr. Jan Kalivoda)

11.10. prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., Ústav klasických studií FF MU, Brno
O zdrojích sbírky Moralitates Karla IV.

18.10. prof. PhDr. Martin Wihoda, PhD., Historický ústav FF MU, Brno
Kosmova kronika Čechů: Jedna nebo dvě?

25. 10. doc. Ivan Foletti, MA, Ústav dějin umění FF MU Brno – Centrum raně středověkých studií
Křesťanští radikálové? Strategie pozdně antické iniciace a koncept milosti

1.11. Mgr. Kateřina Voleková, PhD., Ústav pro jazyk český AV ČR
Staročeský překlad bible na rukopisných zlomcích

8.11. Mgr. Pavel Nývlt, PhD., Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR
Úvod do středolatinské lexikografie

15.11. Mgr. Jan Odstrčilík, PhD., Rakouská akademie věd Vídeň, Institut für Mittelalterforschung
Vícejazyčná kázání ve středověku - formy, kontext a metodologické problémy

22.11. Mgr. Jaroslav Svátek, PhD., Ústav českých dějin FF UK Praha; CMS
Poutnické cestopisy ze Svaté země

29.11. Mgr. Barbora Kocánová, PhD., Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR
Středověká meteorologie

6.12. Mgr. Adéla Ebersonová, FHS UK Praha; CMS
Středověká pravidla řeholního života. Roudnická statuta

13.12. Mgr. Jana Maříková-Kubková, PhD., Archeologický ústav AV ČR- Pražský hrad – prof. PhDr. David Eben, PhD. Ústav hudební vědy FF UK
Vánoční liturgie v románské bazilice

20.12. Mgr. Tomáš Klír, PhD., Ústav pro archeologii FF UK
Archeologie středověkého období

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!
Bližší informace podá Mgr. Iva Adámková, PhD. (iva.adamkova@ff.cuni.cz), Ústav řeckých a latinských studií


Úvod do medievistických disciplín a témat –letní semestr 2018
Středa 12.30-14.05, posluchárna 147, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, Celetná 20, kód v IS: ALM500001. Lze si zapsat rovněž jako volitelný kurz Přednášky z latinské medievistiky uzavřený zápočtem a získat 4 kredity (ECTS), kód ALMV00032.


21.2. PhDr. Petr Kitzler, PhD., Oddělení biblických studií, vedoucí Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR
Počátky latinsky psané raně křesťanské hagiografie

28. 2. Mgr. Petr Elbel, PhD., vedoucí Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU Brno
Ediční podnik Regesta Imperii a praktická ukázka regestové techniky. Nové zpracování listin Zikmunda Lucemburského

7. 3. Mgr. Hana Šedinová, PhD., Oddělení středověké lexikografie, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR
Středověké encyklopedie

14. 3. doc. PhDr. Dalibor Havel, PhD., Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU Brno
Počátky latinské písemné kultury v českých zemích

21. 3. PhDr. Zuzana Silagiová, Oddělení středověké lexikografie, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

Matematika na středověké univerzitě

28.3. Mgr. Julie Černá, PhD., Oddělení středověké lexikografie, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

Latinské lékařské termíny u Klareta: hledání jejich zdrojů ve středověkých glosářích
i odborných lékařských textech


4.4. doc. Mgr. David Kalhous, PhD., Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU Brno; Institut für Mittelalterforschung ÖAW

Zamyšlení nad možnostmi výzkumu svatováclavského kultu


11. 4. Mgr. Kateřina Vršecká, PhD., Oddělení středověké lexikografie, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

Text a rubrika středověkého liturgického dramatu

18.4. *

25. 4. *

2. 5. Mgr. Jana Maříková-Kubková, PhD., vedoucí pracoviště Archeologického ústavu AV ČR Pražský hrad

Archeologický areál pod III. nádvořím Pražského hradu

9. 5. Mgr. Eliška Poláčková, PhD., oddělení antické kultury a její recepce Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Katedra divadelních studií FF MU Brno

Středověký plankt - mezi textem a performancí

16. 5. doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, PhD., vedoucí katedry filozofie FF UP Olomouc

Středověká filosofie: literární formy
*Studenti ÚŘLS na exkurzi v Římě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK