PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny křesťanství ve středověku - ALM500007
Anglický název: History of Christianity in the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AGL500021
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KALIJ2AF (13.09.2017)
Předmět bude probíhat formou přednášky a semináře. Jeho základní témata budou:<br>
<br>
- Struktury biblického textu a jeho dějiny zvláště v západní Evropě<br>
- Základní prvky křestanského dogmatu v jeho středověkých důrazech<br>
- Středověká mešní liturgie a liturgia horarum<br>
- Antické, středověké a novověké prameny kanonického práva<br>
- Vývoj organizace křestanské církve od antiky do pozdního středověku, velmi <br>
stručně s přesahy do novověku<br>
- Církevní řády od antických počátků do pozdního středověku<br>
- Etapy christianizace Evropy<br>
- Patristický odkaz a raně středověká filozofie a teologie<br>
- Filozofie a teologie vrcholného a pozdního středověku<br>
<br>
Ke každému tématu proběhne po přednášce látky četba charakteristického latinského textu, který dá studentům představu o středověkém úhlu pohledu na dané téma a zároveň zvýší jejich medievistické jazykové kompetence.
Literatura
Poslední úprava: KALIJ2AF (05.09.2012)

Studenti budou přednášet referáty ze sekundární literatury, kterou poskytne vyučující.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KALIJ2AF (05.09.2012)

Předpokladem absolvování zkoušky je přednesení referátu na vybrané téma na základě doporučené literatury.


Obsahem zkoušky bude diskuse o přednesených témtech s přihlédnutím k odborným a osobním preferencím studenta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK