PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Středověká latinská literatura - ALM500004
Anglický název: Latin Literature of the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Markéta Křížová (12.02.2014)
Předmět seznámí studenty s texty a autory latinského středověku. Postupně budou probírána jednotlivá období, žánry a typy textů, stejně jako konkrétní autoři. Během semináře budou čteny a interpretovány úryvky jednotlivých děl. Základní témata zahrnují texty od raného po vrcholný středověk. Studenti budou poučeni o sekundární literatuře a získají přehled o vývoji středolatinské literatury.

Témata zimní semestr:

Encyklopedická literatura - Isidor ze Sevilly
Řehole svatého Benedikta
Einhard - karolínská renesance
Plavba svatého Brendana
Hrotsvita z Gandersheimu
Legenda aurea
Kristiánova legenda
Bruno z Querfurtu - Život svatého Vojtěcha
Rodulf Glaber

Letní semestr:

Kosmas
Život blahoslaveného Hroznaty
Abelárd, Historia calamitatum mearum, Sic et non
Bernard z Clairvaux, Apologia ad Wilhelmum abbatem S. Theoderici, De gratia et libero arbitrio
Carmina Burana
Hildegarda z Bingen, Scivias
Ludus de Antichristo
Caesarius z Heisterbachu, Dialogus miraculorum
Zbraslavská kronika
Svatojiřské oficium
Karel IV., Vita Caroli; Václavská legenda
Historiografie doby Karla IV.


Podmínky ke zkoušce:
Předmět je v letním semestru zakončen zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast na semináři a odevzdaná písemná práce. Během zkoušky student prokáže schopnost porozumět středolatinskému textu, interpretovat jej a zasadit do širšího kontextu. Dále bude zkoušen přehled po středolatinské literatuře obecně. U zkoušky se předpokládá znalost vybrané odborné literatury, s níž budou studenti seznámeni na semináři.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Markéta Křížová (12.02.2014)


 

Podmínky ke zkoušce:

Předmět je v letním semestru zakončen zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast na semináři a odevzdaná písemná práce. Během zkoušky student prokáže schopnost porozumět středolatinskému textu, interpretovat jej a zasadit do širšího kontextu. Dále bude zkoušen přehled po středolatinské literatuře obecně. U zkoušky se předpokládá znalost vybrané odborné literatury, s níž budou studenti seznámeni na semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK