PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Workshop Jazykové poruchy z obecnělingvistické perspektivy - ALINV909B (Lingvistika Praha 2015)
Anglický název: Workshop Language disorders from a general linguistic perspective
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz
Garant: Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.10.2015)
Konference Lingvistika Praha 2015 se koná ve dnech 22. až 24. října 2015. Srdečně vás zveme na celý program
konference.

Plenární přednášky a tematické sekce jsou studentům volně přístupné. Na workshopy je vždy třeba se
zaregistrovat pomocí webu na adrese http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz.

Studentům navíc umožňujeme, aby si jednotlivé workshopy zapsali v SIS jako volitelný předmět (viz podmínky
atestace). Pro účast na workshopu ale není registrace v SIS nutná.

V rámci workshopů LP 2015 si studenti osvojí praktické technické a metodologické dovednosti potřebné pro
empirický lingvistický výzkum a analýzu jazykových dat obecně. Účastníci pracují individuálně nebo ve skupinách
na plnění zadaných úkolů a společně s vedoucím workshopu procházejí jednotlivé kroky analýzy. K účasti na
workshopech nejsou vyžadovány žádné předběžné znalosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.10.2015)
  • interpretační analýza vybraných příkladů primingu (max. 1500 slov; ve dvojici)

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.10.2015)

Samotný workshop se koná v sobotu 24. října 10:00-12:00, následně navazuje tematická sekce s příspěvky účastníků konference.

 

Jazykové poruchy a jejich projevy v konkrétních datech jsou v českém jazykovědném prostředí jedním z opomíjených témat, přestože se jedná o oblast s přímými důsledky pro diagnostiku a terapii a také s potenciálně významnými důsledky pro obecnělingvistické zkoumání. Jedním z významných zdrojů dat pro ověřování předpokladů jednotlivých přístupů k jazyku je afatická řeč. Vyjadřuje-li se daná teorie/model k fungování jazyka obecně, musí obstát i vůči tomuto typu dat.

 

Workshop se zaměří na projevy afatických pacientů v češtině a na reálných datech se pokusí demonstrovat vztah jazykových poruch a obecné lingvistiky. Účastníci korpusu tak budou mít možnost seznámit se unikátním projektem korpusu afatické češtiny. Dostanou šanci pracovat s autentickými daty, která budou součástí vznikajícího korpusu, a na vybraných jazykových jevech budou sledovat především různou míru zachování či poškození určitých jazykových struktur a z ní plynoucí výzvy pro obecné teorie jazyka.V průběhu workshopu bude zároveň věnována pozornost specifikům práce s osobami s afázií a sběru dat, následně budou na konkrétních datech ukázány možnosti výzkumu a práce s těmito specifickými daty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK