Turečtina pro lingvisty - ALINV704B
Anglický název: Turkish for linguists
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (01.09.2020)
V rámci předmětu bude studentům představena turečtina. V první části kurzu získají studenti základní přehled o struktuře turečtiny a vyzkouší si rozbor a překlad vybraných konstrukcí a krátkých textů. Ve druhé části bude turečtina představena z hlediska sociolingvistického a historického s důrazem na jazykovou politiku a plánování v Turecku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (01.09.2020)

Po absolvování kurzu budou mít studenti ucelený přehled o strukturních, historických i sociálních aspektech turečtiny a budou schopni s pomocí gramatiky a slovníku analyzovat základní jazykové struktury v turečtině.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (23.09.2020)

Podmínkou udělení atestace je průběžná seminární práce (diskuze nad rozborem praktických příkladů a zadanou četbou), představení jedné studie a odevzdání tří krátkých praktických úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (12.01.2022)

Gramatické deskripce turečtiny:

  • J Kornfilt. 1997. Turkish. Routledge.
  • J Lewis. 22000. Turkish Grammar. OUP.
  • A Göksel a C Kerslake. 2005. Turkish: A Comprehensive Grammar. Routledge.

Vybrané studie k četbě a diskuzi v seminářích jsou k dispozici v Moodlu kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (01.09.2020)

Přehled probíraných témat:

  1. Úvodní informace - turečtina v kontextu jazyků světa: obecný přehled, zařazení, základní typologický a kontaktologický profil
  2. Turečtina v kontextu turkických jazyků: členění rodiny, její vztahy s dalšími jazyky oblasti, historický vývoj
  3. Fonetika, fonologie, morfofonologie
  4. Morfosyntax jmenné fráze
  5. Slovesná morfologie
  6. Syntax: valence, slovosled a informační struktura, finitní a nefinitní klauze
  7. Sociolingvistický profil: jazykové plánování v 19. a 20. století, jazyky turecka a jazyková politika, dialektologie, turečtina mimo Turecko

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (12.01.2022)

Předpokládá se znalost základních lingvistických analytických konceptů a termínů.