PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy prozodie - ALINV607B
Anglický název: Fundamentals of prosody
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200037
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Prerekvizity : ALINP103B
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.08.2014)
Předmět je primárně určen studentům oboru fonetika. Předpokladem je předchozí absolvování předmětů
Fyziologická fonetika a Akustika řeči I.
Předmět uvádí do popisu suprasegmentální roviny zvukové stavby jazyka a řeči. Sledován je zejména vztah mezi
deskriptivními pojmy a zvukovou podobou reálných textů. Systematický popis na bázi češtiny je průběžně
doplňován porovnáváním s dalšími jazyky. Navazuje přehled aktuálních přístupů k popisu prozodie v
mezinárodním vědním kontextu. Součástí výuky jsou teoretické (informativní) referáty studentů a praktické analýzy
zvukového materiálu.
Přednost mají kmenoví studenti oboru.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Prezence alespoň 80 %, aktivní účast v diskusi; informativní referát k zadanému tématu na základě literatury; vlastní poslechová analýza zvukového textu dle předepsaných požadavků.

Zkouška: test ze základních pojmů k ověření schopnosti aplikovat je v popisu konkrétního jazyka; v ústní části dostatečná úroveň znalostí a chápání souvislostí mezi aspekty problematiky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.08.2014)

Základní studijní literatura (vždy vybrané části):

Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.

Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Další odborná literatura (bude aktuálně doplňována):

Cutler, A. & Ladd, D. R. (eds.) (1983): Prosody: models and measurements. Berlin: Springer-Verlag.

Kager, R. (1995): The metrical theory of word stress. In Goldsmith, J. A (ed.). The handbook of phonological theory. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., s. 367-402.

Nooteboom, S. (1997): The prosody of speech: melody and rhythm. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., s. 640-673.

Daneš, Fr. (1957): Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha: Nakladatelství ČSAV.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.08.2014)
Tématické okruhy:
1. Specifické vlastnosti prozodických zvukových jevů; obecné principy jejich popisu; možnosti funkčního využití; prozodie v rámci fonologických teorií.

2. Prominence a segmentace; jednotky prozodického popisu; jejich vlastnosti a hierarchie.

3. Strukturní popis na úrovni slova; varianty mluvního rytmu; tónové jazyky; vlastnosti češtiny.

4. Fonologické aspekty větné prozodie; frázování, fokus, funkční intonační vzorce; vlastnosti češtiny.

5. Varianty popisu prozodických struktur, zeména intonace; přístup vrstvený vs. lineární, AM teorie.

6. Možnosti prozodické transkripce; hlavní typy.

7. Průběžně: poslechové testy k jednotlivým částem problematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK