PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Grammaticalization - ALINV558BE
Anglický název: Grammaticalization
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALINV558B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Marjolein Poortvliet, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (25.09.2017)
The course presents students with key concepts of the theory of grammaticalization and methodologies which are to be used in a grammaticalization research. Special emphasis is put to the application of acquired skills into practice. Apart from discussion of particular studies in the field, one of the students’ task is to propose a doable research project on some of the suggested grammaticalization topics.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (25.09.2017)

- regular attendance (3 missed lessons the most), active discussion in classes, regular reading of short texts, design of a research project (team work)

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (25.09.2017)

Bybee, Joan L., Revere D. Perkins, and William Pagliuca. The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Bybee, Joan L. Language, Usage and Cognition. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.

Fried, Mirjam. “Construction Grammar as a Tool for Diachronic Analysis.” Constructions and Frames 1, no. 2 (2009): 261–290.

Heine, Bernd, and Tania Kuteva. World Lexicon of Grammaticalization. New York, N.Y., USA: Cambridge University Press, 2002.

Heine, Bernd, and Tania Kuteva. The Changing Languages of Europe. Oxford Linguistics. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006.

Carlier, Anne, and Walter De Mulder. “The Emergence of the Definite Article: Ille in Competition with Ipse in Late Latin.” In Subjectification, Intersubjectification and Grammaticalization. Topics in English Linguistics. Berlin: Mouton De Gruyter, by Kristin Davidse, Lieven Vancelanotte, and Hubert Cuyckens, 241–275. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2010.

Hilpert, Martin. Germanic Future Constructions: A Usage-Based Approach to Language Change. Constructional Approaches to Language, v. 7. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Pub. Co, 2008.

Hopper, Paul J., and Elizabeth Closs Traugott. Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2003.

Krug, Manfred. Emerging English Modals: A Corpus-Based Study of Grammaticalization. Berlin: Mouton de Gruyter, 2010.

Lehmann, Christian. Thoughts on Grammaticalization. 3rd edition. Classics in Linguistics 1. Berlin: Language Science Press, 2015.

Narrog, Heiko, and Bernd Heine, eds. The Oxford Handbook of Grammaticalization. Oxford Handbooks in Linguistics. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.

Stathi, Katerina, Elke Gehweiler, and Ekkehard König, eds. Grammaticalization: Current Views and Issues. Studies in Language Companion Series (SLCS), v. 119. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Pub. Co, 2010.

Stolz, Thomas, Cornelia Stroh, and Aina Urdze. On Comitatives and Related Categories: A Typological Study with Special Focus on the Languages of Europe. Vol. 33. Berlin: Walter de Gruyter, 2006.

Traugott, Elizabeth Closs, and Richard B. Dasher. Regularity in Semantic Change. Cambridge Studies in Linguistics 97. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2002.

Trijp, Remi van. The Evolution of Case Grammar. Computational Models of Language Evolution 4. Berlin: Language Science Press, 2016.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (25.09.2017)

1. Brief history of grammaticalization; key concepts and principles of the grammaticalization theory

2. Paths of grammaticalization: Verbal phrase – verbal categories (tense & aspect)

3. Paths of grammaticalization: Verbal phrase – auxiliaries, modal verbs

4. Paths of grammaticalization: Determiners – definite articles

5. Paths of grammaticalization: Adpositional and nominal phrase – case & adpositions

6. Paths of grammaticalization: Sentence phrase – agreement, conjunctions, topic-focus constructions, word order changes

7. Paths of grammaticalization: Pragmatic particles

8. Issues in grammaticalizion research: Lexicalization & pragmaticalization; consultation & presentation of research projects

9. Issues in grammaticalizion research: Motivation for grammaticalization; consultation & presentation of research projects

10. Issues in grammaticalizion research: Contact-induced grammaticalization; consultation & presentation of research projects

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (25.09.2017)

The course is intended for MA students. BA students are advised to consult their attendance with the teacher of the course.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK