PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Indoevropeistika pro filology - ALINV553B
Anglický název: Indo-European studies for philologists
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASJ500075
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Záměnnost : ASJ500075, ASJ500121
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (03.11.2014)
1. Indoevropská rodina: členění ve větve, první doklady, jejich typ a množství, písma

2. Vývoj etymologického bádání po vznik indoevropeistiky: antická tradice, středověk, novověk

3. Indoevropeistika: William Jones, 19. století, srovnávací gramatiky, první rekonstrukce, idea hláskového zákona a pravidelné změny

4. Ferdinand de Saussure, vzestup synchronní jazykovědy, potvrzení laryngální teorie, posuny ve 20. století

5. Srovnávací metoda a metoda vnitřní rekonstrukce

6. Pravlast: datace, lokace

7. Kultura Praindoevropanů na základě zděděné slovní zásoby: prostředí, hmotná kultura, duchovní kultura

8. Fonologie prajazyka: satem-kentum, laryngální teorie, hlavní hláskové zákony, vývoj do dceřiných větví

9. Morfofonologie: ablaut

10. Morfologie prajazyka: gramatické kategorie a derivace, geneze systému a jeho vývoj

11. Syntax

Literatura:
Fortson, Benjamin (2010): Indo­‑European language and culture: an introduction (Malden, Mass.: Blackwell Publishing).
Mallory, J. P. - Adams, D. Q. (2006): The Oxford Introduction to Proto­‑Indo­‑European and the Proto­‑Indo­‑European World (Oxford - New York: Oxford University Press).
Hale, Mark Robert (2007): Historical Linguistics, Theory and Method (Oxford: Blackwell Publishing).
Vavroušek, Petr (2007): Glosář praindoevropštiny (Praha: Filozofická fakulta University Karlovy v Praze).
Vavroušek, Petr (2007): O rekonstrukci praindoevropštiny (Praha: Filozofická fakulta University Karlovy v Praze).
Woodard, Roger D. (2004): The Cambridge Encyclopedia of the World‘s Ancient Languages (Cambridge: Cambridge University Press).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK