PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tutorské vedení lingvistického výzkumu - ALINV365M
Anglický název: Tutoring linguistic research
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/24, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (02.03.2016)
Cílem kurzu je (i) poskytnout studentům magisterského programu praktickou zkušenost s pedagogickou prací
související s jejich oborem a (ii) umožnit intenzivnější komunikaci a předávání zkušeností mezi staršími a
mladšími studenty. Na jednoho tutora připadají nejvýš tři bakaláři. Práce se skládá ze setkávání s bakaláři formou
průběžných individuálních konzultací.
Práce tutorů se skládá z několika částí:
- pomohou studentům vymezit téma jejich samostatného projektu a doporučí sekundární literaturu vhodnou
obsahem i rozsahem;
- pomáhají bakalářům konzultacemi s psaním poznámek a vytvářením projektu;
- spoluschvalují návrh projektu svěřeného bakaláře;
- na konci semestru povedou závěrečné prezentace studentských prací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK