Obecné zákonitosti v textech - ALINV314M
Anglický název: General Linguistic Laws in Texts
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMLV00066
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (21.09.2022)
V přirozených textech nalezneme mnoho zákonitostí, z nichž některé si ani neuvědomujeme, přesto jsou pevnou součástí naší komunikace.

Seminář provede účastníky po hlavních lingvistických zákonech – nejen po historických souvislostech jejich objevů, ale hlavně ukáže, jak se projevují na konkrétních textech a jaké mají vysvětlení, respektive jaká vysvětlení pro ně kvantitativní lingvisté dosud nalezli. Zároveň otevře obecné téma metodologie empirické lingvistiky.

Předmět je určen studentům lingvistiky a filologických oborů se zájmem o lingvistiku. Žádné konkrétní prerekvizity nejsou.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (03.08.2017)

Absolvent semináře bude mít předpoklady pro kritické čtení kvantitativně lingvistické literatury a schopnost směřovat svůj vlastní výzkum.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (19.09.2020)

Vytvoření metodologie pro jednu vybranou výzkumnou otázku + popsat, proč je zajímavé ji řešit, jak zapadá do toho, co už o jazyce / textech víme, jestli něco z toho problematizuje, jaké výsledky očekáváme, jaké výsledky by nás překvapily a proč (cca 1 normostrana).

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (21.09.2022)

Doporučení autoři: Natalia Levshina, Ramon Ferrer-i-Cancho, Reinhard Köhler, Gabriel Altmann,  Łukasz Dębowski etc.

v češtině:

Udo Strauss, Fengxiang Fan, Gabriel Altmann (2014). Kvantitativní lingvistika - Vybrané problémy 1. Olomouc: Univerzita Palackého.

Reinhard Köhler, Gabriel Altmann (2014). Kvantitativní lingvistika - Vybrané problémy 2. Olomouc: Univerzita Palackého.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (21.08.2022)

Nejsou žádné specifické požadavky.