PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář II - ALINP113B
Anglický název: BA seminar II
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Doischer
Mgr. Jakub Jehlička
Vyučující: Mgr. Tomáš Doischer
Mgr. Jakub Jehlička
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (02.03.2016)

Cílem předmětu je poskytnout studentům prostor ke konzultacím jejich vznikajících bakalářských prací a k
průbězné prezentaci jejich výsledků. V rámci semináře budou studenti seznámeni s metodologickými, formálními
i etickými aspekty vytváření bakalářské práce. Jádrem předmětu budou prezentace průběžných výsledků
vyučujícím a ostatním studentům a diskuse nad potenciálními teoretickými i praktickými problémy při provádění
výzkumu a produkci textu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (02.03.2016)

Účast aspoň na 4 seminářích s prezentací bakalářské práce.

Aktivní účast na semináři:

-  prezentace bak. práce, včetně jejího včasného odeslání týden předem

-  oponentura bak. práce dalšího účastníka předmětu, včetně odeslání do úterý před seminářem

-  pravidelné písemné reakce na zaslané prezentace (minimálně 3), - vždy do úterý před seminářem

-  diskuse na semináři

Literatura
Poslední úprava: KRIVJ1AF (02.03.2016)

Litosseliti, L. (ed.) 2010. Research Methods in Linguistics. London: Continuum.

Podesva, R. J. & Sharma, D. (eds.) 2014. Research Methods in Linguistics. Cambridge: CUP.

Robson, C. 2007. How to Do a Research Project. A Guide for Undergraduate Students. Oxford: Blackwell.

Wray, A. & Bloomer, A. 2012. Projects in Linguistics. A Practical Guide to Researching Language. London: Arnold.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK