PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Morfologie - ALINP106B
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KRIVJ1AF (15.09.2013)

1. Pravidelná domácí příprava, tj. četba odborných textů v angličtině a vypracovávání krátkých úkolů; předpokládá poměrně pravidelnou docházku. 2. Zkouška v podobě písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (15.09.2013)

Předmět posluchače seznámí se základy morfologické analýzy. Primárně je členěn tematicky, u relevantních témat však jsou představeny alternativní morfologické modely a teorie. Jazykové struktury a analytické koncepty jsou ilustrovány na příkladech z mnoha různých jazyků a vymezovány v typologických souvislostech.

Hlavní tematické okruhy:
1. Základní koncepty morfologie
2. Slovo a jeho vymezení
3. Morfologické paradigma
4. Morfologická segmentace
5. Morfologické pravidlo
6. Sled morfémů
7. Alomorfie a morfo[fo]nologie
8. Supletivismus
9. Morfologická produktivita
10. Flexe vs. derivace
11. Typologický přehled nominálních kategorií
12. Typologický přehled verbálních kategorií
13. Kompozice a inkorporace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK