PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Forcing - ALGV00054
Anglický název: Forcing
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Kurs je určen pro jednooborové bakalářské a navazující magisterské studium.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radek Honzík, Ph.D. (24.09.2014)
V prvním semestru představíme základní forcingy a ukážeme jejich použití. Důraz bude kladen na řešení problémů: řekněme, že chceme najít model ZFC, kde platí nějaká formule A: jak volíme podmínky P, abychom toho dosáhli? Jaké kombinatorické vlastnosti podmínek P se ukáží jako podstatné? Většina příkladů se bude týkat podmnožin přirozených čísel a tzv. kombinatorických kardinálních charakteristik kontinua. V druhém semestru se budeme věnovat vztahu mezi forcingem a velkými kardinály. Zmíníme se o funkci kontinua na regulárních i singulárních kardinálech, stromové vlastnosti (tree property) a kombinatorice na singulárních kardinálech (scales). Poznámka: Obsahem kurzu nebude formální zavedení forcingu ani odvození jeho vlastností (Definability lemma, Truth lemma, atd.). Tyto základní vlastnosti budou pouze shrnuty a dále používány. Znalost velkých kardinálů není podmínkou, budou definovány v průběhu přednášky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK