PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do obecné jazykovědy - ALG500010
Anglický název: Introduction to General Linguistics
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK