PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Výpočtová složitost - ALG500005
Anglický název: Computational Complexity
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALG500016
Další informace: http://www.cs.cas.cz/%7Esavicky/vyuka/vypsl/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petr Savický, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Bělič, CSc. (14.05.2009)
Přednáška seznamuje s matematickými prostředky pro studium náročnosti řešení úloh na počítači z hlediska délky výpočtu a množství potřebné paměti. Jsou vysvětleny základní prostředky pro zařazení úloh do tříd P, NP a PSPACE a jsou studovány některé obecné vlastnosti tříd složitosti. Kromě toho se přednáška zabývá jednoduchými modely Booleovské složitosti a některými aplikacemi teorie čísel na kryptografii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK